Про формування Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення (20.06.97), Детальна інформація

Про формування Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення (20.06.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 6.1
Скачувань: 1049
0386 Про формування Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення (20.06.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про формування Фонду для здійснення заходів

щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

та соціального захисту населення

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 36, ст.229 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 25/98-ВР від 15.01.98, ВВР, 1998, N 25, ст.147

N 320-XIV ( 320-14 ) від 17.12.98, ВВР, 1999, N 5-6, ст.39 )

( Дію Закону зупинено для сільськогосподарських

товаровиробників - учасників експерименту по

запровадженню єдиного податку на території

Глобинського району Полтавської області,

Старобешівського району Донецької області та

Ужгородського району Закарпатської області згідно

із Законом N 25/98-ВР від 15.01.98 )

( Дію Закону зупинено для сільськогосподарських

товаровиробників - платників фіксованого

сільськогосподарського податку згідно із Законом

N 320-XIV ( 320-14 ) від 17.12.98 )

Стаття 1. Фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення (далі - Фонд) утворюється у складі Державного бюджету України за рахунок збору до цього Фонду (далі - збір).

Стаття 2. Платниками збору до Фонду є:

з числа резидентів - суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, громадські та інші установи і організації (крім бюджетних установ і організацій), які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку, як на території України, так і за її межами та здійснюють оплату праці;

з числа нерезидентів - фізичні чи юридичні особи, створені у будь-якій організаційно-правовій формі, що отримують доходи з джерел їх походження з України, які здійснюють оплату праці, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичний статус або імунітет згідно з міжнародним договором чи законом;

філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників збору, що не мають статусу юридичної особи, які здійснюють оплату праці;

постійні представництва нерезидентів, що отримують доходи з джерел їх походження з України або виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, які здійснюють оплату праці.

Стаття 3. Об'єктом оподаткування є фактичні витрати платників збору на оплату праці осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником збору, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інші заохочувальні та компенсаційні виплати, а також витрати на виплату авторських винагород та виплати за виконання робіт (послуг) згідно з договорами цивільно-правового характеру.

>

J

\x00B2

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes