Про Державний бюджет України на 1997 рік (27.06.97), Детальна інформація

Про Державний бюджет України на 1997 рік (27.06.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 10
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 20.2
Скачувань: 820
0404 Про Державний бюджет України на 1997 рік (27.06.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про Державний бюджет України на 1997 рік

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 33, ст.207 )

( Вводиться в дію Законом

N 503/97-ВР від 15.08.97, ВВР, 1997, N 36, ст.232 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 504/97-ВР від 15.08.97, ВВР, 1997, N 36, ст.233

N 751/97-ВР від 18.12.97, ВВР, 1998, N 17, ст. 79 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Стаття 1. Затвердити Державний бюджет України на 1997 рік по доходах у сумі 21.660.253,5 тис. гривень і по видатках - 27.411.474,5 тис. гривень.

Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 1997 рік у сумі 5.751.221 тис. гривень, або 5,7 відсотка валового внутрішнього продукту і 21 відсоток видатків Державного бюджету України на 1997 рік.

Спрямувати на покриття дефіциту Державного бюджету України на 1997 рік надходження із:

джерел внутрішнього фінансування у сумі 3.351.221 тис. гривень на беземісійній основі, включаючи доходи від емісії державних цінних паперів;

джерел зовнішнього запозичення у сумі 2.400.000 тис. гривень.

Стаття 2. Затвердити в Державному бюджеті України розмір оборотної касової готівки на кінець року в сумі 500.000 тис. гривень.

Стаття 3. Установити доходи Державного бюджету України на 1997 рік по основних видах надходжень у таких сумах:

(тис. гривень)

Податок на додану вартість 8.455.982

Акцизний збір 672.983,5

Мито 676.137

Державне мито 114.593

Рентні платежі за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні, та різниця в цінах на природний газ 1.561.135

Збори за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету 337.000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів - разом 345.033

у тому числі: лісових ресурсів 31.496 водних ресурсів 287.537 надр при видобуванні корисних копалин 26.000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища (Фонд охорони навколишнього природного середовища) 16.000

Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення 2.513.000

Збір до Державного інноваційного фонду та його регіональних відділень 228.000

Надходження коштів від Державного комітету України по матеріальних резервах 2.750.000

Надходження відрахувань від перевищення поточних доходів над видатками Національного банку України 200.036

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes