Про внесення змін до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (18.07.97), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (18.07.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 1
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 3.4
Скачувань: 766
0499 Про внесення змін до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (18.07.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України "Про патентування

деяких видів підприємницької діяльності"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 40, ст.268 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до статті 4 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20 , ст. 82) такі зміни:

у частині першій слова "за винятком операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями, що здійснюються банківськими установами у власних операційних залах" виключити;

O

o

B*

th

частину третю після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"обмінні пункти уповноважених банків".

У зв'язку з цим абзаци другий, третій, четвертий та п'ятий вважати відповідно абзацами третім, четвертим, п'ятим та шостим;

частину четверту після слова "становить" доповнити словом "фіксовану".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

3. Національному банку України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом у тижневий термін з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 18 липня 1997 року

N 499/97-ВР

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes