Про введення в дію Закону України "Про Державний бюджет України на 1997 рік" (15.08.97), Детальна інформація

Про введення в дію Закону України "Про Державний бюджет України на 1997 рік" (15.08.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 6.8
Скачувань: 1399
0503 Про введення в дію Закону України "Про Державний бюджет України на 1997 рік" (15.08.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про введення в дію Закону України

"Про Державний бюджет України на 1997 рік"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 36, ст.232 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 751/97-ВР від 18.12.97, ВВР, 1998, N 17, ст. 79 )

Стаття 1. Закон України "Про Державний бюджет України на 1997 рік" ( 404/97-ВР ) набирає чинності з 1 січня 1997 року в частині статей, що відповідають Закону України "Про порядок фінансування видатків з Державного бюджету України у 1997 році до прийняття Закону України "Про Державний бюджет України на 1997 рік" ( 580/96-ВР ), а решта - з 1 липня 1997 року, при цьому забороняється Кабінету Міністрів України змінювати суми дотацій бюджетам Автономної Республіки Крим, областей та м. Севастополя та коштів, що передаються з бюджетів областей та м. Києва до Державного бюджету України.

Стаття 2. Кабінету Міністрів України:

у місячний термін подавати Верховній Раді України пропозиції про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 1997 рік" у разі прийняття Верховною Радою України законодавчих актів, реалізація яких вимагає таких змін, та своєчасно провадити взаєморозрахунки між Державним бюджетом України та республіканським бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними, міськими (міст Києва та Севастополя) бюджетами;

вжити заходів до поетапного запровадження у 1997 році прийнятої Верховною Радою України вартісної величини межі малозабезпеченості;

при фінансуванні видатків Державного фонду сприяння зайнятості населення визначити першочерговість та безумовність фінансування таких статей витрат, як виплата допомоги по безробіттю, професійна підготовка та перепідготовка незайнятого населення і безробітних, утримання державної служби зайнятості;

враховуючи обмеженість асигнувань на погашення заборгованості бюджетними установами і організаціями, яка виникла в 1996 році, здійснити проведення погашення такої заборгованості в межах обсягів, не профінансованих згідно з Державним бюджетом України на 1996 рік, у тому числі і по установах та організаціях Міністерства оборони України, по заборгованості, що склалася станом на 1 липня 1997 року, а також по компенсації вартості побудованих об'єктів соціально-культурного призначення на селі в сумі 200 млн. гривень шляхом її заліку в рахунок заборгованості (недоїмки) по податках і обов'язкових платежах до Державного бюджету України і місцевих бюджетів станом на 1 січня 1997 року, за наслідками чого внести відповідні зміни до показників Державного бюджету України на 1997 рік; ( Абзац п'ятий статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 751/97-ВР від 18.12.97 )

у місячний термін розробити порядок здійснення державної підтримки виробництва продукції тваринництва та затвердити його за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

видатки на структурну перебудову галузей народного господарства проводити пропорційно виконанню загальних надходжень коштів до бюджету;

у десятиденний термін розробити та затвердити механізм контролю за ціноутворенням при продажу вугілля і визначити максимальний граничний рівень націнок при реалізації вугілля споживачам;

збір коштів до Фонду соціального захисту інвалідів здійснювати відповідно до статей 19 та 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 );

<

O

i

a

B*

>

@

B

D

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x21A0\x1C00коштів, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 1997 рік", та з 1 вересня 1997 року розпочати виплату компенсації по знецінених грошових заощадженнях;

у місячний термін підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про монополію на виробництво і реалізацію лікеро-горілчаних напоїв та тютюнових виробів;

переглянути розрахунки до показників бюджету м. Севастополя на 1997 рік у зв'язку з особливостями його формування.

Стаття 3. Установити, що витрати на утримання пологових будинків передбачаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами окремим рядком у відповідних бюджетах та забезпечуються необхідними асигнуваннями.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes