Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" (11.09.97), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" (11.09.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 11.2
Скачувань: 971
0526 Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" (11.09.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України

"Про державне регулювання виробництва і торгівлі

спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями

та тютюновими виробами"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 45, ст.286 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 122/98-ВР від 12.02.98, ВВР, 1998, N 26, ст.158 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" ( 481/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст.345; 1996 р., N 45, ст.232) такі зміни:

1. Статтю 2 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Рішення про проектування і будівництво нових спиртових виробництв приймається Кабінетом Міністрів України".

2. Статтю 3 викласти в такій редакції:

"Стаття 3. Порядок видачі спеціальних дозволів (ліцензій) на

виробництво спирту етилового, коньячного і

плодового, алкогольних напоїв та тютюнових

виробів

Спеціальні дозволи (ліцензії) на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів видаються органами, уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України.

Спеціальні дозволи (ліцензії) на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового видаються суб'єктам підприємницької діяльності - юридичним особам, а на виробництво алкогольних напоїв та тютюнових виробів - усім суб'єктам підприємницької діяльності.

Спеціальний дозвіл (ліцензія) видається за заявою суб'єкта підприємницької діяльності, до якої додаються:

копії засновницьких документів та документів, що підтверджують державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

дозвіл про допуск підприємства до виробництва продукції, виданий відповідним органом державного пожежного нагляду;

дозвіл на початок роботи підприємства, виданий територіальним управлінням Державного комітету України по нагляду за охороною праці;

дозвіл власника знака для товарів і послуг, якщо такий знак зареєстрований після введення в дію цього Закону. В цьому та інших випадках права власників знаків для товарів і послуг захищаються у порядку, визначеному законодавством;

довідка відповідного органу державної санітарно-епідемічної служби про санітарно-технічний стан виробництва і безпеки праці;

атестат виробництва, виданий органами Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації;

довідки державного податкового органу про взяття заявника на облік як платника податків та про реєстрацію місць зберігання спирту етилового (для виробників спирту та алкогольних напоїв);

документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію.

Вимагати представлення інших документів, крім зазначених у цьому Законі, забороняється.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes