Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення (23.09.97), Детальна інформація

Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення (23.09.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 11
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 23.3
Скачувань: 755
0538 Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення (23.09.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про Національну раду України з питань телебачення і

радіомовлення

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 48, ст.296 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 134-XIV ( 134-14 ) від 30.09.98, ВВР, 1998, N 45, ст.272

N 998-XIV ( 998-14 ) від 16.07.99, ВВР, 1999, N 41, ст.373

N 1709-III ( 1709-14 ) від 11.05.2000, ВВР, 2000, N 32, ст.257

N 2680-III ( 2680-14 ) від 13.09.2001, ВВР, 2002, N 2, ст.5 )

Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) та інших законодавчих актів України визначає правові засади діяльності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада), її статус, компетенцію, повноваження, функції та порядок їх здійснення.

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статус Національної ради України з питань

телебачення і радіомовлення

Національна рада є конституційним, постійно діючим позавідомчим державним органом, підзвітним Верховній Раді України та Президентові України.

Національна рада створюється з метою забезпечення свободи слова і масової інформації, прав та законних інтересів споживачів (телеглядачів і радіослухачів), виробників і розповсюджувачів масової звукової, візуальної, аудіовізуальної інформації і даних, розробки і здійснення державної політики ліцензування телерадіомовлення, раціонального використання природно обмеженого радіочастотного ресурсу держави, реалізації та контролю за додержанням законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення.

Національна рада діє в інтересах суспільства і є самостійною в межах повноважень, визначених Конституцією України та законами України.

Національна рада є юридичною особою, має свою печатку із своїм найменуванням та зображенням Державного Герба України.

Стаття 2. Основні завдання Національної ради

Основними завданнями Національної ради є:

захист прав громадян на свободу думки і слова, на вільне виявлення своїх поглядів і переконань, передбачених Конституцією України, законодавчими актами у сфері аудіовізуальних засобів масової інформації;

забезпечення виконання телерадіоорганізаціями вимог чинного законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення, реклами, авторського права і суміжних прав та контроль за його додержанням;

участь у реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення;

розробка та здійснення державної політики ліцензування телерадіомовлення;

розміщення державного замовлення на висвітлення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України згідно із Законом України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" ( 539/97-ВР ); ( Частину першу статті 2 доповнено абзацом шостим згідно із Законом N 134-XIV ( 134-14 ) від 30.09.98 )

контроль за формуванням та виконанням інших видів державного замовлення Національній телекомпанії України, Національній радіокомпанії України та іншим телерадіоорганізаціям; ( Абзац сьомий частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 134-XIV ( 134-14 ) від 30.09.98 )

забезпечення державної підтримки аудіовізуальних засобів масової інформації України у їх становленні та розвитку;

розгляд у встановленому порядку заяв телерадіоорганізацій на отримання ліцензій; видача на конкурсній основі ліцензій на мовлення, кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення; контроль за дотриманням телерадіоорганізаціями умов ліцензії;

гармонійний розподіл та контроль за ефективним використанням радіочастотного ресурсу держави виходячи з інтересів суспільства, особи та національних телерадіоорганізацій;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes