Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус народного депутата України" (25.09.97), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус народного депутата України" (25.09.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 9.5
Скачувань: 755
0548 Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про статус народного депутата України" (25.09.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Закону України

"Про статус народного депутата України"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 50, ст. 303 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Закону України "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 3, ст.17; 1994 р., N 34, ст.315; 1995 р., N 34, ст.268, N 35, ст.270) такі зміни і доповнення:

1. Статті 2 і 3 викласти в такій редакції:

"Стаття 2. Строк повноважень народного депутата України

Повноваження народного депутата України починаються за умов, визначених у статті 79 Конституції України ( 254к/96-ВР ), і припиняються в день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.

Стаття 3. Дострокове припинення повноважень народного

депутата України

Повноваження народного депутата України припиняються достроково за рішенням Верховної Ради України:

у зв'язку з особистою заявою народного депутата про складення ним депутатських повноважень;

у разі визнання народного депутата судом недієздатним, безвісно відсутнім;

у разі припинення народним депутатом громадянства України або виїздом його на постійне проживання за межі України;

у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

у разі смерті народного депутата.

Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради України за поданням комітету, до компетенції якого входять питання діяльності народних депутатів.

Повноваження народного депутата України припиняються достроково на підставі рішення суду за поданням Голови Верховної Ради України за власною ініціативою або на вимогу не менше 25 народних депутатів України:

у зв'язку з обранням або призначенням народного депутата на посаду, зайняття якої не сумісне з виконанням повноважень народного депутата України, і якщо при цьому депутат не виконує вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності;

у разі якщо протягом місяця після визнання повноважень народний депутат не залишив попереднє місце роботи і не передав трудову книжку із записом про це до апарату Верховної Ради України.

Заяву до суду Голова Верховної Ради України направляє одночасно на всіх без винятку народних депутатів, які не виконують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності".

2. У статті 4:

частину першу викласти в такій редакції:

"Народний депутат України здійснює свої повноваження на постійній основі. Він не може мати іншого представницького мандата чи бути на державній службі. Статус депутата не сумісний із зайняттям будь-якою іншою діяльністю за сумісництвом з отриманням матеріальної винагороди за винятком викладацької, наукової роботи та літературної, художньої і мистецької діяльності у вільний від роботи час";

частину другу доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"входити до складу керівництва, правління чи ради юридичної особи, що має на меті одержання прибутку";

у зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим, виклавши його в такій редакції:

"незаконно одержувати від іноземних урядів та іноземних і українських установ та підприємств незалежно від їх форми власності подарунки (винагороду)";

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes