Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (22.10.97), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (22.10.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 4.7
Скачувань: 820
0595 Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (22.10.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України

"Про телебачення і радіомовлення"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 2, ст. 6 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст.43; 1996 р., N 5, ст.18) такі зміни:

1. У статті 1:

після абзацу третього доповнити статтю новим абзацом четвертим такого змісту:

"громадське телерадіомовлення - система позабюджетного неприбуткового загальнонаціонального, регіонального або місцевого телерадіомовлення, що створюється засновниками - юридичними та/або фізичними особами".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами п'ятим - двадцять п'ятим;

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"суспільне телерадіомовлення - система неприбуткового єдиного загальнонаціонального телебачення і радіомовлення, що має єдину програмну концепцію, створюється та діє згідно із Законом України "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення" ( 485/97-ВР ).

2. Статтю 11 викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Структура національного телебачення і

радіомовлення України

Структуру національного телебачення і радіомовлення України складають державні, недержавні (приватні) та громадські телерадіоорганізації, засновані юридичними та/або фізичними особами відповідно до чинного законодавства України, а також система Суспільного телебачення і радіомовлення".

3. Частину першу статті 12 викласти в такій редакції:

@

X

B*

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x2654L\x1C00лення України. Вони утримуються на кошти державного бюджету і забезпечують телерадіотрансляцію на всю територію чи відповідний регіон України і на зарубіжну аудиторію".

4. Частину третю статті 13 викласти в такій редакції:

"Для суспільного мовлення виділяється один із загальнонаціональних теле- та радіоканалів. Рішення про заснування телерадіоорганізацій Суспільного телебачення і радіомовлення приймається Верховною Радою України. Суспільне телебачення і радіомовлення має пріоритет в одержанні ліцензії на право користування загальнонаціональними теле- та радіоканалами. Статус і діяльність системи Суспільного телебачення і радіомовлення визначаються окремим законом".

5. Частину першу статті 28 викласти в такій редакції:

"Державні телерадіоорганізації, телерадіоорганізації системи Суспільного телебачення і радіомовлення забезпечують відповідно на загальнодержавному чи місцевому рівнях однакові можливості для ведення передвиборної агітації шляхом безкоштовного надання однакового за обсягом і рівноцінного ефірного часу".

6. Статтю 30 доповнити новою частиною сьомою такого змісту:

"Рекламна діяльність на каналах Суспільного телерадіомовлення забороняється, за винятком спеціально означених у програмі комерційних презентацій, обсяг трансляції яких не може перевищувати трьох відсотків мовлення на добу".

У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.

7. Статтю 44 доповнити частиною третьою такого змісту:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes