Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем (05.11.97), Детальна інформація

Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем (05.11.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 9
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 21
Скачувань: 1396
0621 Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем (05.11.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 8, ст. 28 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274 -

набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом

про Державний бюджет України на 2000 рік

N 2188-III ( 2188-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 8, ст.37

N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114 )

( У тексті Закону слово "Відомство" замінено словом

"Установа" у відповідних відмінках згідно із Законом

N 2188-III ( 2188-14 ) від 21.12.2000 )

Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на топографії інтегральних мікросхем в Україні.

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності; ( Абзац другий статті 1 в редакції Закону N 2188-III ( 2188-14 ) від 21.12.2000 )

Апеляційна палата - колегіальний орган Установи для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності; ( Абзац третій статті 1 в редакції Закону N 2188-III ( 2188-14 ) від 21.12.2000 )

інтегральна мікросхема (IMC) - мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функцій електронної схеми, елементи і з'єднання якого неподільно сформовані в об'ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від способу його виготовлення;

топографія IMC - зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними;

автор - фізична особа, творчою працею якої створено топографію IMC;

свідоцтво - документ, що підтверджує реєстрацію Установою топографії IMC і засвідчує виключне право власності на цю топографію IMC;

Реєстр - Державний реєстр України топографій IMC;

зареєстрована топографія IMC - топографія IMC, відомості про яку занесено до Реєстру і на яку видано свідоцтво;

особа - фізична або юридична особа;

заявка - сукупність документів, необхідних для реєстрації топографії IMC та видачі свідоцтва;

заявник - особа, яка подала заявку на реєстрацію топографії IMC;

дата першого використання топографії IMC - дата, коли використання топографії IMC стало відомим у галузі мікроелектроніки;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes