Про внесення змін до деяких законів України, що передбачають безспірне списання (стягнення) коштів з рахунків юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності у банках (18.11.97), Детальна інформація

Про внесення змін до деяких законів України, що передбачають безспірне списання (стягнення) коштів з рахунків юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності у банках (18.11.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 5.7
Скачувань: 858
0642 Про внесення змін до деяких законів України, що передбачають безспірне списання (стягнення) коштів з рахунків юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності у банках (18.11.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законів України,

що передбачають безспірне списання (стягнення)

коштів з рахунків юридичних осіб та фізичних

осіб - суб'єктів підприємницької діяльності у банках

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 10, ст.36 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30

N 2210-III ( 2210-14 ) від 11.01.2001 - набирає чинності

через рік після опублікування, ВВР, 2001, N 12, ст.64 )

З метою обмеження застосування уповноваженими органами державної влади права безспірного списання (стягнення) коштів, що знаходяться на рахунках юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності у банках, та у зв'язку з внесенням змін до статті 381 Цивільного кодексу Української РСР ( 556/96-ВР ) та до статті 24 Закону України "Про підприємства в Україні" ( 419/96-ВР ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до деяких законів України такі зміни:

1. У частині першій статті 14 Закону України "Про ціни і ціноутворення" ( 507-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1990 р., N 52, ст. 650) слова "у безспірному порядку" замінити словами "за рішенням суду (арбітражного суду)".

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Закону N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000 )

( Пункт 3 розділу I втрачає чинність на підставі Закону N 2210-III ( 2210-14 ) від 11.01.2001 - набирає чинності через рік після опублікування ) 3. Пункт 3 статті 25 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 296; 1995 р., N 28, ст. 202) викласти у такій редакції:

"3. У разі відмови підприємця від сплати штрафу та пені стягнення проводиться за рішенням суду (арбітражного суду)".

4. Друге речення частини четвертої статті 26 Закону України "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 504) викласти у такій редакції: "Незаконні надходження вилучаються за рішенням суду у порядку, встановленому законом, і зараховуються до Державного бюджету України".

5. У пункті 6 статті 10 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" ( 2482-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст.524) слово "безспірному" замінити словом "судовому".

Oe

8

N

B*

N

AE

E

-\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x30B7(\x1C00 6. У частині другій статті 35 Закону України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 5, ст.21) слова "керівниками цих органів" замінити словами "у судовому порядку".

7. У частині п'ятій статті 47 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст.218) слова "у безспірному порядку державною податковою інспекцією" замінити словами "у судовому порядку".

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes