Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування (19.11.97), Детальна інформація

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування (19.11.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 7
Скачувань: 934
0644 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування (19.11.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з

питань оподаткування

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 10, ст.37 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:

1. У Законі України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156):

1) статтю 5 доповнити підпунктом 5.1.21 такого змісту:

"5.1.21. подання благодійної допомоги, а саме безоплатної передачі товарів (робіт, послуг), у тому числі при їх ввезенні (пересиланні) на митну територію України, закладам науки, фізкультури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетів; закладам дошкільної, початкової, середньої, професійно-технічної та вищої освіти, закладам охорони здоров'я, культури; релігійним, благодійним організаціям, зареєстрованим у порядку, встановленому законодавством, а також операції з безоплатної передачі таких товарів (робіт, послуг) набувачам (суб'єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства України.

Під безоплатною передачею слід розуміти надання товарів (робіт, послуг) набувачам благодійної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій благодійній організації такими отримувачами або іншими особами, пов'язаними з ними. Порушення цього правила прирівнюється до навмисного ухилення від оподаткування.

Правила маркування та порядок розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, а також контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді конкретно наданих послуг або виконаних робіт встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Марковані товари, отримані з метою подання благодійної допомоги, які продаються за грошові кошти або інші види компенсації, та/або виручка, отримана за такий продаж, підлягають вилученню у недобросовісного продавця і направляються в доход благодійної організації, зазначеної в маркувальному штампі, за її рахунок, а в разі неможливості визначити таку благодійну організацію або її адресу чи її відмови прийняти такі товари або сплатити вартість їх відправлення (транспортування) такі товари визнаються безхазяйними і надходять у власність держави згідно з законодавством без застосування обмежень у часі, передбачених частиною третьою статті 137 Цивільного кодексу України ( 1540-06 ).

Не підлягають звільненню від оподаткування операції з подання благодійної допомоги у вигляді товарів (робіт, послуг), оподатковуваних акцизним збором, цінних паперів, нематеріальних активів та товарів (робіт, послуг), призначених для використання у підприємницькій діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

У разі якщо товари (роботи, послуги) ввозяться (пересилаються) на митну територію Україні як благодійна допомога у кількості, що становить чи може становити загрозу конкурентоздатності аналогічним товарам (роботам, послугам) платників податку, Кабінет Міністрів України за заявою таких платників податку має право ввести обмеження на застосування пільги, встановленої цим пунктом стосовно окремої групи товарів на строк не менше 12 календарних місяців";

2) у пункті 7.2 статті 7:

у абзаці першому підпункту 7.2.3 слово "трьох" замінити словом "двох", слова "і перша копія" та "друга" виключити;

підпункт 7.2.6 доповнити новими абзацами такого змісту:

Ue

o

B*

T

V

чують придбання товарів (робіт, послуг). Своєчасно подана заява є підставою для включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість, сплачену у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг).

Податкова накладна не виписується, якщо обсяг разового продажу товарів (робіт, послуг) не більший двадцяти гривень, у разі продажу транспортних квитків та при виписуванні готельних рахунків. При цьому підставою для збільшення суми податкового кредиту є товарний чек (інший розрахунковий або платіжний документ)";

3) пункт 10.1 статті 10 доповнити новим абзацом такого змісту:

"За відмову в наданні податкової накладної на продавця накладаються адміністративні штрафи згідно з вимогами абзацу другого пункту 10 статті 11 Закону України "Про державну податкову службу" ( 509-12 );

4) у статті 11:

пункт 11.9 доповнити абзацом такого змісту:

"До 1 січня 1999 року у такому ж порядку здійснюється оподаткування готової продукції, виробленої з давальницької сировини резидента, яка повертається (ввозиться) на митну територію України, за умови, що за договорами з переробки сировини були проведені фактичні витрати до 1 жовтня 1997 року, або якщо така давальницька сировина повністю або частково була вивезена за межі митної території України до 1 жовтня 1997 року";

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes