Про видобування і переробку уранових руд (19.11.97), Детальна інформація

Про видобування і переробку уранових руд (19.11.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 11.3
Скачувань: 1421
0645 Про видобування і переробку уранових руд (19.11.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про видобування і переробку уранових руд

Цей Закон регулює особливості правовідносин при видобуванні, переробці уранових руд та використанні продуктів їх переробки як сировини для одержання ядерного матеріалу, визначає особливості діяльності уранових об'єктів, захисту персоналу, населення та охорону довкілля від впливу іонізуючого випромінювання, а також особливості соціального захисту персоналу уранових об'єктів та населення у зв'язку із впливом іонізуючого випромінювання.

Стаття 1. Визначення основних термінів та понять

У цьому Законі нижченаведені терміни та поняття вживаються у такому значенні:

видобуток уранових руд - вилучення уранових руд з родовищ усіма можливими способами;

гірничодобувні та переробні уранові об'єкти (уранові об'єкти)

- сукупність основних промислових виробництв та допоміжних об'єктів, які забезпечують технологічний цикл видобування і переробки уранових руд: шахти, рудники, кар'єри, геологорозвідні підземні виробки, комплекси підземного вилуження, гідрометалургійні заводи, збагачувальні фабрики, хвостові господарства, транспортні підприємства;

переробка уранових руд - процес обробки руди з метою виділення корисних компонентів і одержання концентрату;

уранові руди - корисні копалини, які видобуваються і переробляються з метою виділення ядерного матеріалу.

Стаття 2. Законодавство про видобування і переробку

уранових руд та використання продуктів їх

переробки

Відносини, що виникають при видобуванні і переробці уранових руд та використанні продуктів їх переробки, регулюються цим Законом, Законом України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ), Кодексом України про надра ( 132/94-ВР ), іншими законами та нормативно-правовими актами України.

Стаття 3. Завдання Закону

Основними завданнями цього Закону є:

розвиток правових засад державного регулювання безпеки у зв'язку з впливом іонізуючого випромінювання, які виникають під час видобування і переробки уранових руд та використання продуктів їх переробки;

вдосконалення правових засад державного контролю за видобуванням і переробкою уранових руд та використанням продуктів їх переробки;

визначення особливостей соціального захисту працівників уранових об'єктів у зв'язку з впливом іонізуючого випромінювання;

встановлення прав, обов'язків і відповідальності підприємств, установ, організацій, а також працівників уранових об'єктів.

Стаття 4. Сфера дії Закону

Цей Закон поширюється на види діяльності при видобуванні і переробці уранових руд та використанні продуктів їх переробки, а саме:

геологічну розвідку родовищ уранових руд;

проектування, розміщення, будівництво, реконструкцію, введення в експлуатацію, експлуатацію, ліквідацію, тимчасове зупинення (консервацію) чи перепрофілювання уранових об'єктів;

перевезення уранових руд та продуктів їх переробки;

поводження з джерелами іонізуючого випромінювання у процесі розвідки, видобування і переробки уранових руд;

придбання, збут, експорт та імпорт уранових руд та продуктів їх переробки;

організацію ведення обліку уранових руд та продуктів їх переробки, контролю за їх зберіганням і перевезенням.

Стаття 5. Право власності на уранові руди, продукти їх

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes