Про внесення змін до Закону України "Про зайнятість населення" (21.11.97), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про зайнятість населення" (21.11.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 8
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 18.5
Скачувань: 888
0665 Про внесення змін до Закону України "Про зайнятість населення" (21.11.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України

"Про зайнятість населення"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 11-12, ст. 44 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 295-XIV ( 295-14 ) від 04.12.98, ВВР, 1999, N 1, ст. 6

N 1310-XIV ( 1310-14 ) від 17.12.99, ВВР, 2000, N 3, ст. 22 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст. 169; 1993 р., N 2, ст.3; 1994 р., N 45, ст. 408; 1996 р., N 3, ст.11, N 9, ст.42; 1997 р., N 8, ст.62) такі зміни:

1. У статті 2:

частину першу викласти у такій редакції:

"Безробітними визнаються працездатні громадяни працездатного віку, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи";

у частині третій:

підпункт "б" доповнити словами "яка не потребує професійної підготовки";

у підпункті "в" друге речення виключити;

доповнити статтю після частини третьої новою частиною четвертою такого змісту:

"У разі відсутності підходящої роботи рішення про надання громадянам статусу безробітних приймається державною службою зайнятості за їх особистими заявами з восьмого дня після реєстрації у центрі зайнятості за місцем проживання як таких, що шукають роботу. Реєстрація громадян провадиться при пред'явленні паспорта і трудової книжки, а в разі потреби - військового квитка, документа про освіту або документів, які їх замінюють".

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою, виклавши її у такій редакції:

"Порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних державною службою зайнятості визначається Кабінетом Міністрів України".

2. У статті 4:

назву статті викласти у такій редакції:

"Стаття 4. Державні гарантії права на вибір професії та виду

діяльності";

у пункті 1:

підпункт "а" викласти у такій редакції:

"а) добровільність праці, вибір або зміну професії та виду діяльності";

у підпункті "д" слова "і збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування" виключити;

підпункт "є" після слів "допомоги по безробіттю" доповнити словами "матеріальної допомоги по безробіттю";

підпункт "ж" викласти у такій редакції:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes