/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з приєднанням України до Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду (03.12.97), Детальна інформація

Тема: Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з приєднанням України до Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду (03.12.97)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 731
Скачати "Реферат на тему Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з приєднанням України до Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду (03.12.97)"
Сторінки 1   2  
0684 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з приєднанням України до Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду (03.12.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

у зв'язку з приєднанням України до Віденської конвенції

про цивільну відповідальність за ядерну шкоду

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 11-12, ст.50 )

У зв'язку з приєднанням України до Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду ( 995_006 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81):

1) у статті 1:

абзаци тринадцятий, сімнадцятий, вісімнадцятий, дев'ятнадцятий та двадцятий доповнити словами "(крім розділу XIII, де цей термін вживається у значенні відповідно до частини другої цієї статті)";

доповнити статтю частиною другою такого змісту:

"Для цілей розділу XIII цього Закону терміни та визначення вживаються у значенні відповідно до абзаців восьмого, десятого та шістнадцятого частини першої цієї статті та статті 1 Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 21 травня 1963 року ( 995_006 ), за винятком термінів "ядерний матеріал" та "ядерна установка", що вживаються у такому значенні:

ядерний матеріал - ядерне паливо, за винятком природного урану і збідненого урану, яке може виділяти енергію шляхом самопідтримуваного ланцюгового процесу ядерного поділу поза ядерним реактором самостійно або у комбінації з яким-небудь іншим матеріалом, та радіоактивні продукти і відходи, за винятком невеликої кількості радіоактивних продуктів, радіоактивних відходів та ядерного палива, що встановлюються нормами, правилами і стандартами з ядерної та радіаційної безпеки, за умови, що ця кількість не перевищує максимальні межі, встановлені Радою керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії;

ядерна установка - будь-який ядерний реактор, за винятком реактора, яким обладнаний засіб морського або повітряного транспорту з метою використання його як джерела енергії для приведення в рух цього засобу транспорту або з будь-якою іншою метою, будь-який завод, що використовує ядерне паливо для виробництва ядерного матеріалу, або будь-який завод, на якому обробляється ядерний матеріал, включаючи будь-який завод, на якому переробляється опромінене ядерне паливо, та будь-яке місце, де зберігається (складований) ядерний матеріал, за винятком місця складування, пов'язаного з перевезенням такого матеріалу, за умови, що декілька ядерних установок одного оператора, розташовані в одному місці, розглядаються як єдина ядерна установка";

2) у статтях 72, 73, 75, 77, 78, 79 слова "експлуатуюча організація" в усіх відмінках замінити словом "оператор" у відповідному відмінку;

3) статтю 72 доповнити частиною другою такого змісту:

"Жодна особа, крім оператора, не несе відповідальності за ядерну шкоду, за винятком випадків, передбачених цим Законом";

4) у статті 73:

частину першу викласти у такій редакції:

"Відповідальність оператора за ядерну шкоду настає, якщо ця шкода заподіяна ядерним інцидентом на ядерній установці, а також під час перевезення ядерного матеріалу на ядерну установку оператора після прийняття ним від оператора іншої ядерної установки відповідальності за цей матеріал або під час його перевезення з ядерної установки оператора і відповідальність за який не була прийнята іншим оператором згідно з письмовою угодою";

у частині другій слова "внаслідок дії непереборних сил природи" замінити словами "як наслідок стихійного лиха виняткового характеру";

доповнити статтю після частини другої новими частинами такого змісту:

"Якщо ядерна шкода пов'язана з відповідальністю більш як одного оператора, ці оператори несуть часткову відповідальність. Якщо частка кожного з них у цій шкоді не може бути обгрунтовано визначена, ці оператори несуть солідарну відповідальність. У будь-якому разі відповідальність кожного оператора не повинна перевищувати розміру, встановленого статтею 75 цього Закону.

*

\x0161

>*B*

-\x0153

Сторінки 1   2  
Коментарі до даного документу
Додати коментар