Про внесення змін до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (16.12.97), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (16.12.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 6.7
Скачувань: 855
0724 Про внесення змін до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (16.12.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України

"Про джерела фінансування дорожнього господарства України"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 14, ст.60 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 336-XIV ( 336-14 ) від 22.12.98, ВВР, 1999, N 5-6, ст.42 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" ( 1562-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст.648; 1993 р., N 2, ст.4; 1994 р., N 27, ст.221), виклавши його в такій редакції:

"З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про джерела фінансування

дорожнього господарства України

Цей Закон визначає правові основи забезпечення фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування України.

Стаття 1. Автомобільні дороги загального користування України (далі - автомобільні дороги) - це дороги державного та місцевого значення, які забезпечують внутрішньодержавні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів із врахуванням адміністративно-територіального поділу держави, з'єднують населені пункти і є складовою частиною єдиної транспортної системи держави.

Класифікація та перелік цих доріг затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Автомобільні дороги є державною власністю, порядок управління якою встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 2. Витрати, пов'язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг, здійснюються за рахунок бюджетних та інших коштів для реалізації програм розвитку дорожнього господарства України з метою підвищення соціального рівня життя населення, особливо в сільській місцевості, забезпечення автомобільних перевезень пасажирів та вантажів, оздоровлення екологічної обстановки, створення на дорогах належних умов безпеки руху та сучасних елементів дорожнього сервісу, зменшення збитків через незадовільні дорожні умови.

Ці кошти акумулюються та обліковуються на окремих рахунках Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів місцевого самоврядування, районних і обласних бюджетів та складають відповідні дорожні фонди, що формуються за рахунок визначених законами України податків і зборів (обов'язкових платежів), а також інших надходжень, визначених цим Законом.

Зазначені кошти не підлягають вилученню або витрачанню на цілі, не пов'язані з потребами дорожнього господарства.

Забороняється використання зазначених коштів на кредитні, депозитні операції, надання позичок тощо, в тому числі на фінансування державних органів, а також їх апарату. У випадках, коли ці кошти не витрачені протягом поточного бюджетного року, вони зберігають цільове призначення в наступному році.

Управління цими коштами здійснюється Міністерством транспорту України в порядку, встановленому для управління коштами Державного бюджету України.

Стаття 3. У Державному бюджеті України щорічно передбачаються видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг.

Для цих цілей у складі Державного бюджету України створюється Державний дорожній фонд України.

Доходна частина цього фонду формується за рахунок надходжень від акцизного збору та ввізного мита на нафтопродукти, акцизного збору та ввізного мита з імпортованих на митну територію України транспортних засобів та шин до них, інших надходжень до Державного бюджету України, що визначаються Законом України про Державний бюджет України на поточний рік, а також надходжень, визначених статтею 7 цього Закону.

Стаття 4. У республіканському бюджеті Автономної Республіки Крим щорічно передбачаються видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг.(

x

B*

z

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes