Про внесення до деяких законів України змін щодо відкриття банківських рахунків (16.12.97), Детальна інформація

Про внесення до деяких законів України змін щодо відкриття банківських рахунків (16.12.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 5.9
Скачувань: 1090
0725 Про внесення до деяких законів України змін щодо відкриття банківських рахунків (16.12.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення до деяких законів України

змін щодо відкриття банківських рахунків

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 14, ст.61 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30

N 2181-III ( 2181-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 10, ст.44

- набирає чинності з 1 квітня 2001 року

N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.117 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законів України:

( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000 )

2. У Законі України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст.272, N 36, ст.474; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст.655; 1995 р., N 13, ст. 85, N 28, ст.203; 1996 р., N 48, ст.264):

1) абзац другий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

"Підприємство має самостійний баланс, розрахункові (поточні) та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а також знак для товарів і послуг";

2) частину третю статті 24 викласти в такій редакції:

"3. Підприємство має право відкривати розрахункові (поточні) та інші рахунки для зберігання грошових коштів, здійснення всіх видів операцій у будь-яких банках України та інших держав за своїм вибором і за згодою цих банків у порядку, що встановлюється Національним банком України. Повідомлення про відкриття або закриття своїх рахунків у банках підприємство зобов'язане надіслати податковому органу, у якому воно обліковується як платник податків. Таке повідомлення протягом трьох робочих днів із дня відкриття або закриття рахунку (включаючи день відкриття або закриття) має бути подане безпосередньо або надіслано на адресу відповідного податкового органу поштою з повідомленням про вручення. Форма і зміст повідомлення про відкриття або закриття рахунків підприємства встановлюються центральним податковим органом України".

3. Частини шосту та сьому статті 8 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст.168; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 51, ст.680; 1993 р., N 7, ст.54; 1994 р., N 3, ст.14; 1995 р., N 14, ст.90) викласти в такій редакції:

"Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємництва та копія документа, що підтверджує взяття суб'єкта підприємництва на податковий облік, є підставою для відкриття рахунків у будь-яких банках України та інших держав за вибором суб'єкта підприємництва і за згодою цих банків у порядку, що встановлюється Національним банком України.

b

x

z

h‡4

h‡4

B*

h‡4

h‡4

h‡4

H

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes