/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про Центральну виборчу комісію (17.12.97), Детальна інформація

Тема: Про Центральну виборчу комісію (17.12.97)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 596
Скачати "Реферат на тему Про Центральну виборчу комісію (17.12.97)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
0733 Про Центральну виборчу комісію (17.12.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про Центральну виборчу комісію

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 5, ст.17 )

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статус Центральної виборчої комісії

Центральна виборча комісія (далі - Комісія) є постійно діючим державним органом, який відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього та інших законів України забезпечує організацію підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, а також всеукраїнських референдумів.

Комісія здійснює консультативно-методичне забезпечення виборів до місцевих рад, сільських, селищних, міських голів і проведення місцевих референдумів.

Комісія очолює систему виборчих комісій, які утворюються для підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України та всеукраїнського референдуму, спрямовує їх діяльність.

Комісія є юридичною особою, має печатку із своїм найменуванням.

Стаття 2. Основні принципи діяльності Комісії

Комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує здійснення передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого процесу, реалізацію виборчих прав громадян.

Комісія будує свою діяльність на принципах законності, незалежності, об'єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обгрунтованості прийнятих рішень, відкритості і гласності.

Стаття 3. Незалежність Комісії

Комісія є незалежним державним органом, який здійснює свої повноваження самостійно, незалежно від інших державних органів та органів місцевого самоврядування.

Комісія зобов'язана діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.

Порядок утворення, склад, повноваження та організація діяльності Комісії визначаються Конституцією України, цим та іншими законами України.

Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об'єднань у вирішення питань, що належать до повноважень Комісії, не допускається, крім випадків, передбачених законами України.

Гарантії незалежності Комісії у здійсненні своїх повноважень встановлюються Конституцією України, цим та іншими законами України.

Стаття 4. Відкритість і гласність у діяльності Комісії

Діяльність Комісії здійснюється відкрито і гласно.

На засіданнях Комісії мають право бути присутніми кандидати у Президенти України, кандидати у народні депутати України, їх довірені особи, представники політичних партій, виборчих блоків партій, представники органів законодавчої, виконавчої, судової влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, а також офіційні спостерігачі від інших держав, міжнародних організацій, громадських організацій України. За рішенням Комісії на її засіданні можуть бути присутні й інші особи.

На засіданнях Комісії при розгляді заяв і скарг мають право бути присутніми представники заінтересованих сторін.

Рішення Комісії публікуються в центральних і місцевих засобах масової інформації у випадках і в строки, встановлені законами України "Про вибори Президента України" ( 1297-12 ), "Про вибори народних депутатів України" ( 541/97-ВР ), "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" ( 1286-12 ).

Стаття 5. Місцезнаходження та атрибути залу засідань Комісії

Місцезнаходженням Комісії є столиця України - місто Київ.

На будинку, де знаходиться Комісія, вивішується Державний Прапор України.

Державний Герб України та Державний Прапор України є обов'язковими атрибутами залу засідань Комісії.

Р о з д і л II

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар