Про Державний бюджет України на 1998 рік (30.12.97), Детальна інформація

Про Державний бюджет України на 1998 рік (30.12.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 55
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 62.5
Скачувань: 805
0796 Про Державний бюджет України на 1998 рік (30.12.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про Державний бюджет України на 1998 рік

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 21, ст.109 )( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 170/98-ВР від 04.03.98, ВВР, 1998, N 21, ст.110 )

I. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

на 1998 рік

Стаття 1. Затвердити Державний бюджет України на 1998 рік по доходах у сумі 21.101.050,9 тис. гривень і по видатках у сумі 24.481.773,9 тис. гривень з урахуванням повного погашення боргів по заробітній платі.

Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 1998 рік у сумі 3.380.723 тис. гривень, що розрахунково становить 3,3 відсотка валового внутрішнього продукту і 13,8 відсотка видатків Державного бюджету України на 1998 рік.

Спрямувати на покриття дефіциту Державного бюджету України на 1998 рік надходження із джерел внутрішнього фінансування в сумі 1.130.723 тис. гривень та із джерел зовнішнього фінансування - 2.250.000 тис. гривень.

Стаття 2. Установити граничний розмір державного внутрішнього боргу України на 1 січня 1999 року в сумі 16.961.069,9 тис. гривень.

Стаття 3. Установити розмір державних зовнішніх запозичень України в 1998 році для погашення державного боргу та фінансування дефіциту Державного бюджету України в сумі 3.079.100 тис. доларів США, або 5.850.300 тис. гривень (за курсом 1,9 гривні за 1 долар США).

Стаття 4. Установити, що державні внутрішні і зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу установлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державних зовнішніх запозичень України. У разі надходження коштів із внутрішніх або зовнішніх джерел державного запозичення у неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) граничного розміру державного внутрішнього боргу України за рахунок відповідного збільшення (зменшення) розміру державних зовнішніх запозичень України.

Стаття 5. Установити, що до доходів Державного бюджету України на 1998 рік зараховуються:

1) в повному обсязі:

податок на додану вартість;

акцизний збір;

збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

ввізне мито;

надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України;

дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності;

рентна плата;

плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств;

консульські збори, що справляються на території України в іноземній валюті;

кошти від реалізації конфіскованого за рішенням суду майна, включаючи предмети, що були безпосередніми об'єктами порушення митних правил, та предмети контрабанди, а також кошти від реалізації предметів, які зберігалися під митним контролем і за якими власник не звернувся до кінця строку їх зберігання, майна, визнаного в установленому порядку безхазяйним, майна, що за правом спадкування перейшло у власність держави, та скарбів, за винятком витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, реалізацією, а також конфісковані валютні цінності;

надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна, передачі в оренду основних фондів Збройних Сил України та інших військових формувань, а також за виконані ними роботи та надані послуги;

відрахування від плати за транзит природного газу через територію України;

збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes