Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" (30.12.97), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" (30.12.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 1
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 3.1
Скачувань: 826
0799 Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" (30.12.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України

"Про податок на додану вартість"

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :

I. Внести до Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст.156, N 37, ст.239, N 38, ст.250) такі зміни:

1. Пункт 6.2 статті 6 доповнити підпунктом 6.2.7 такого змісту:

"6.2.7. продажу газу, імпортованого в Україну".

2. Пункт 11.6 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"газу, імпортованого в Україну".

\x00B8

B*

®

°

j\x00B8

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.

3. У абзаці другому пункту 11.13 слова "та імпортованого в Україну" виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 30 грудня 1997 року

N 799/97-ВР

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes