Про внесення змін до Закону України "Про підприємства в Україні" (04.02.98), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про підприємства в Україні" (04.02.98)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 6
Скачувань: 960
0072 Про внесення змін до Закону України "Про підприємства в Україні" (04.02.98)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України

"Про підприємства в Україні"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 24, ст.138 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 24, ст. 272; 1992 р., N 38, ст. 562, N 39, ст. 574; 1993 р., N 7, ст. 52) такі зміни:

1. Пункт 1 статті 2 викласти у такій редакції:

"1. В Україні можуть діяти підприємства таких видів:

приватне підприємство, засноване на власності фізичної особи;

колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу підприємства;

господарське товариство;

підприємство, яке засноване на власності об'єднання громадян;

комунальне підприємство, засноване на власності відповідної територіальної громади;

державне підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство. Особливості створення, ліквідації, реорганізації, управління та діяльності казенного підприємства встановлюються розділом VIII цього Закону".

2. У статті 10:

пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. Майно підприємства відповідно до законів України, статуту підприємства та укладених угод належить йому на праві власності, повного господарського відання або оперативного управління";

у пункті 3:

абзац перший після слова "підприємством" доповнити словами "(крім казенного)";

доповнити пункт після абзацу другого новими абзацами такого змісту:

"Майно, що є у державній власності і закріплене за казенним підприємством, належить йому на праві оперативного управління.

Здійснюючи право оперативного управління, казенне підприємство володіє та користується зазначеним майном.

Казенне підприємство має право розпоряджатися закріпленим за ним на праві оперативного управління майном, що є у державній власності і належить до основних фондів підприємства, лише з дозволу органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном. Особливості розпорядження іншим майном казенного підприємства визначаються у його статуті".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом шостим.

3. Абзац перший пункту 1 статті 20 після слова "Підприємство" доповнити словами "(крім казенного)".

4. Доповнити Закон розділом VIII такого змісту:

"Розділ VIII

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ, ЛІКВІДАЦІЇ,

РЕОРГАНІЗАЦІЇ, УПРАВЛІННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ КАЗЕННОГО ПІДПРИЄМСТВА

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes