Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв'язку з утворенням податкової міліції (05.02.98), Детальна інформація

Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв'язку з утворенням податкової міліції (05.02.98)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 5.1
Скачувань: 732
0085 Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв'язку з утворенням податкової міліції (05.02.98)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Кримінально-процесуального

кодексу України та деяких інших законодавчих

актів України у зв'язку з утворенням податкової

міліції

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 26, ст.149 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 )Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05, 1002-05):

1) у статті 32:

пункт 6-а після слова "заступники" доповнити словами "а також податкової міліції";

пункт 7 доповнити словами "слідчий податкової міліції";

2) статтю 101 доповнити пунктом 1-1 такого змісту:

"1-1) податкова міліція - у справах про ухилення від сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), а також у справах про приховування валютної виручки";

3) статтю 102 після слів "внутрішніх справ" доповнити словами "слідчі податкової міліції";

4) у статті 112:

у частині другій слова і цифри "частинами 2 і 3 статті 148-2" виключити;

доповнити статтю після частини третьої новою частиною четвертою такого змісту:

"У справах про злочини, передбачені статтею 80-1, частинами 2 і 3 статті 148-2 Кримінального кодексу України ( 2001-05, 2002-05 ), попереднє слідство провадиться слідчими податкової міліції. Якщо під час розслідування цих справ будуть встановлені злочини, передбачені статтями 84, 86-1, 87, 148, 148-3

- 148-5, 153-1, 156-3, 165 - 172, 194 Кримінального кодексу України, пов'язані зі злочинами, за якими порушено справу, вони розслідуються слідчими податкової міліції".

X

Ae

E

B*

H

J

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes