Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим (10.02.98), Детальна інформація

Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим (10.02.98)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 7
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 17
Скачувань: 1535
0090 Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим (10.02.98)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 29, ст.191 )

( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Конституційного Суду

N 19-рп/2001 ( v019p710-01 ) від 21.12.2001 )

Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) визначає повноваження, порядок організації і діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Стаття 1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим -

представницький орган Автономної Республіки Крим

Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, яка здійснює свої повноваження на підставі Конституції України і законів України, Конституції Автономної Республіки Крим і нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим з метою сприяння реалізації прав та інтересів населення автономії та вирішенню питань життєдіяльності регіону.

Стаття 2. Принципи діяльності Верховної Ради Автономної

Республіки Крим

Верховна Рада Автономної Республіки Крим здійснює свою діяльність на принципах:

верховенства права;

конституційності;

законності;

гласності;

колегіальності;

поєднання інтересів Автономної Республіки Крим та загальнодержавних інтересів України;

врахування особливостей, передбачених статтею 132 Конституції України;

правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Конституцією і законами України, Конституцією Автономної Республіки Крим;

судового захисту.

Стаття 3. Правові засади діяльності Верховної Ради Автономної

Республіки Крим

Діяльність Верховної Ради Автономної Республіки Крим визначається Конституцією України, цим Законом, Конституцією Автономної Республіки Крим, регламентом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, іншими нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим в межах її повноважень.

Стаття 4. Склад і строк повноважень Верховної Ради Автономної

Республіки Крим

Верховна Рада Автономної Республіки Крим складається з 100 депутатів, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, його перший заступник і заступник, голови постійних комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим здійснюють свої повноваження на постійній основі.

Строк повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим - чотири роки.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes