Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим (12.02.98), Детальна інформація

Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим (12.02.98)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 15
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 40
Скачувань: 1457
0118 Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим (12.02.98)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про вибори депутатів Верховної Ради

Автономної Республіки Крим

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 6-7, ст.24 )( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 134/98-ВР від 03.03.98, ВВР, 1998, N 8, ст.29

N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст.38

N 2979-III ( 2979-14 ) від 17.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.123 )

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні засади і принципи виборів

1. Депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим (далі - депутати) обираються громадянами України, що постійно проживають в Автономній Республіці Крим, на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування за мажоритарною виборчою системою відносної більшості по одномандатних виборчих округах.

2. Усього обирається 100 депутатів.

3. Виборчий процес здійснюється на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів у депутати, гласності та відкритості, свободи агітації, рівних можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії, неупередженості до кандидатів з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів.

4. Участь громадян України у виборах є добровільною. Вважається, що виборці, які не брали участі у голосуванні на виборах, підтримують результати волевиявлення тих виборців, які взяли участь у голосуванні на виборах.

Стаття 2. Види виборів

Вибори депутатів можуть бути черговими, позачерговими, повторними, а також замість депутатів, які вибули.

Стаття 3. Право громадян України обирати та бути обраними до

Верховної Ради Автономної Республіки Крим

1. Здійснення громадянами України права обирати і бути обраними до Верховної Ради Автономної Республіки Крим не залежить від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання в автономії, мовних або інших ознак.

2. Обмеження виборчих прав, що не передбачені Конституцією України та цим Законом, забороняються.

3. Право голосу на виборах мають громадяни України, що постійно проживають в Автономній Республіці Крим, яким на день проведення виборів виповнилося вісімнадцять років. Кожний виборець має один голос.

4. Не мають права голосу і права бути обраними громадяни, визнані судом недієздатними. Здійснення виборчого права зупиняється для осіб, які за вироком суду перебувають в місцях позбавлення волі, - на час перебування в цих місцях.

5. Депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим може бути обраний громадянин України, що постійно проживає в Україні протягом останніх п'яти років, який має право голосу, на день виборів досяг вісімнадцяти років.

6. Не може бути обраний депутатом громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.

7. Військовослужбовці Збройних Сил, Прикордонних військ, Управління державної охорони, військ Цивільної оборони, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, крім тих осіб, які проходять строкову військову або альтернативну (невійськову) службу, особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, судді і прокурори, а також державні службовці можуть бути зареєстровані кандидатами в депутати, якщо на момент реєстрації вони подадуть до окружної виборчої комісії особисте зобов'язання про припинення виконання службових повноважень на період виборчої кампанії. ( Частина сьома статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000 )

Стаття 4. Проведення виборів

1. Проведення виборів депутатів організовують виборчі комісії, які утворюються і діють у порядку, визначеному цим та іншими законами України.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes