Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності (03.03.98), Детальна інформація

Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності (03.03.98)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 12.1
Скачувань: 674
0147 Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності (03.03.98)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про передачу об'єктів права державної

та комунальної власності

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 34, ст.228 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 1294-XIV ( 1294-14 ) від 15.12.99, ВВР, 2000, N 5, ст.35

N 2182-III ( 2182-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст.39

N 3024-III ( 3024-14 ) від 07.02.2002 )

Цей Закон визначає основні засади передачі об'єктів права державної власності у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах або у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст, а також об'єктів права комунальної власності у державну власність безоплатно або шляхом обміну. ( Преамбула в редакції Закону N 1294-XIV ( 1294-14 ) від 15.12.99, із змінами, внесеними згідно із Законом N 2182-III ( 2182-14 ) від 21.12.2000 )

Стаття 1. Сфера застосування Закону

Цей Закон регулює відносини, пов'язані з передачею об'єктів права державної власності у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах або у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст, а також об'єктів права комунальної власності у державну власність.

Дія цього Закону поширюється на об'єкти права державної та комунальної власності, у тому числі передані в безоплатне користування самоврядним установам і організаціям або в оренду.

Передача у державну або комунальну власність об'єктів права інших форм власності може регулюватися положеннями цього Закону, якщо інше не передбачено законом або рішеннями відповідних місцевих рад. ( Частина третя статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2182-III ( 2182-14 ) від 21.12.2000 ) ( Стаття 1 в редакції Закону N 1294-XIV ( 1294-14 ) від 15.12.99 )

Стаття 2. Об'єкти передачі

1. Об'єктами передачі згідно з цим Законом є:

цілісні майнові комплекси підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів (далі - підприємства);

нерухоме майно (будівлі, споруди, у тому числі об'єкти незавершеного будівництва, приміщення);

інше окреме індивідуально визначене майно підприємств;

акції (частки, паї), що належать державі або суб'єктам права комунальної власності у майні господарських товариств;

житловий фонд та інші об'єкти соціальної інфраструктури (далі

- об'єкти соціальної інфраструктури), які перебувають у повному господарському віданні чи оперативному управлінні державних підприємств, установ, організацій (далі - підприємств) або не увійшли до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) у тому числі не завершені будівництвом. ( Частину першу статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 1294-XIV ( 1294-14 ) від 15.12.99, із змінами, внесеними згідно із Законом N 2182-III ( 2182-14 ) від 21.12.2000 )

2. Не можуть бути об'єктами передачі з державної у комунальну власність:

підприємства, що провадять діяльність, передбачену частинами першою, другою та третьою статті 4 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 );

казенні підприємства. ( Частина друга статті 2 в редакції Законів N 1294-XIV ( 1294-14 ) від 15.12.99, N 2182-III ( 2182-14 ) від 21.12.2000 )

Стаття 3. Ініціатива щодо передачі об'єктів права

державної та комунальної власності

Ініціатива щодо передачі об'єктів права державної та комунальної власності може виходити відповідно від органів, уповноважених управляти державним майном, Національної академії наук, інших аналогічних самоврядних організацій, яким передано в користування державне майно (далі - самоврядні організації), місцевих органів виконавчої влади, відповідних органів місцевого самоврядування.

Стаття 4. Прийняття рішень про передачу об'єктів права

державної власності у комунальну власність

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes