Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" (04.03.98), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" (04.03.98)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 1
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 4.2
Скачувань: 748
0169 Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" (04.03.98)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України

"Про податок на додану вартість"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 33, ст.224 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 37, ст. 239, N 38, ст. 250, N 47, ст. 294, N 51, ст. 305, ст. 307; 1998 р., N 10, ст. 37, N 17, ст. 83, N 18, ст. 95) такі зміни:

1. Пункт 3.2 статті 3 доповнити підпунктом 3.2.10 такого змісту:

"3.2.10. безоплатної передачі у комунальну власність об'єктів соціальної сфери, житлового фонду разом з об'єктами інженерної інфраструктури, які перебувають на балансі платників податку, якщо такі операції здійснюються відповідно до Державної програми приватизації чи за рішеннями Кабінету Міністрів України, місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, прийнятими у межах їх повноважень".

2. У статті 4:

пункт 4.2 після слів "бартерних (товарообмінних) операцій" доповнити словами "здійснення операцій з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг)", а після слів "пов'язаній з продавцем особі" доповнити словами "чи суб'єкту підприємницької діяльності, який не зареєстрований як платник податку";

>

Z

>*B*

\x20ACац перший пункту 4.7 після слів "не зареєстрованих платниками податку" доповнити словами "та конфіскованого або безхазяйного майна, переданого уповноваженими державними органами для його реалізації у встановленому законодавством порядку".

3. Підпункт 5.1.15 пункту 5.1 статті 5 після слів "надання послуг з поховання" доповнити словами "за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України".

4. У підпункті 7.7.3 пункту 7.7 статті 7:

у абзаці першому слова "за звітним періодом" замінити словами "після подачі декларації";

у абзаці другому слово "наступних" виключити.

5. Статтю 11 доповнити пунктом 11.22 такого змісту:

"11.22. Сума податку на додану вартість, сплачена по операціях з відпуску матеріальних цінностей, які були закладені до державного матеріального резерву згідно з договорами, укладеними до 1 січня 1998 року, використовується Державним комітетом України по матеріальних резервах виключно на закладення матеріальних цінностей до державного резерву з метою підтримки незнижувального запасу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 4 березня 1998 року

N 169/98-ВР

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes