Про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність" (05.03.98), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність" (05.03.98)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 1
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 4.3
Скачувань: 771
0185 Про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність" (05.03.98)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України

"Про інвестиційну діяльність"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 33, ст.226 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 646; 1992 р., N 10, ст. 138) такі зміни:

1. Абзац четвертий частини першої статті 8 викласти в такій редакції:

"одержати позитивний комплексний висновок державної експертизи щодо додержання в інвестиційних програмах та проектах будівництва діючих нормативів з питань санітарного і епідемічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної безпеки, міцності, надійності та необхідної довговічності будинків і споруд, а також архітектурних вимог".

2. Абзац десятий частини третьої статті 12 викласти в такій редакції:

"проведення державної експертизи інвестиційних програм та проектів будівництва".

3. Частину першу статті 15 викласти в такій редакції:

"1. Обов'язковій державній експертизі у повному обсязі підлягають інвестиційні програми та проекти будівництва, що здійснюються із залученням коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ та організацій. Інвестиційні програми та проекти будівництва, що здійснюються за рахунок інших джерел фінансування, підлягають експертизі згідно з частиною першою статті 8 цього Закону.

4

L

B*

ертиза інвестиційних програм і проектів будівництва виконується комплексно спеціалізованою державною організацією, яка утворюється і діє у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Порядок проведення державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва визначається Кабінетом Міністрів України".

4. Частину другу статті 17 викласти в такій редакції:

"Вартість будівництва визначається з використанням державних кошторисних норм, які є обов'язковими при здійсненні будівництва об'єктів із залученням коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ та організацій".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у місячний термін після набрання чинності цим Законом:

підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України у зв'язку з прийняттям цього Закону;

розробити та затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 5 березня 1998 року

N 185/98-ВР

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes