Про внесення змін до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (05.03.98), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (05.03.98)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 4.9
Скачувань: 881
0186 Про внесення змін до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (05.03.98)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України

"Про охорону навколишнього природного середовища"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 34, ст.230 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70) такі зміни:

1. У пункті "е" статті 14 та пункті "є" статті 15 слово "позабюджетних" виключити.

2. У пункті "г" статті 17 слова "республіканського позабюджетного" замінити словом "Державного", а після слова "середовища" доповнити словами "у складі Державного бюджету України".

3. У пункті "г" статті 18 слово "позабюджетного" замінити словом "республіканського", а після слова "середовища" доповнити словами "у складі республіканського бюджету".

4. У пункті "є" статті 19 слово "позабюджетні" виключити та доповнити пункт словами "у складі місцевих бюджетів".

5. У статті 42 слово "позабюджетних" виключити.

6. У статтях 3, 17, 18, 19, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 68, 69 слова "плата", "платежі" у всіх відмінках замінити словом "збір", "збори" у відповідних відмінках.

7. Частини третю і четверту статті 46 викласти в такій редакції:

"Збори за використання природних ресурсів зараховуються до відповідних бюджетів згідно з чинним законодавством.

Кошти від збору за забруднення навколишнього природного середовища розподіляються між місцевими (сільськими, селищними, міськими), обласними та республіканським Автономної Республіки Крим, а також Державним фондами охорони навколишнього природного середовища у співвідношенні відповідно 20, 50 і 30 відсотків, а між Київським, Севастопольським міськими та Державним фондами охорони навколишнього природного середовища - у співвідношенні 70 і 30 відсотків".

8. У статті 47:

у частині першій слова "республіканський та місцеві позабюджетні" замінити словами "Державний, республіканський Автономної Республіки Крим та місцеві";

c

1/4

B*

J

L

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x4E1Ai\x1C00 частину другу викласти в такій редакції:

"Республіканський Автономної Республіки Крим та місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища утворюються у складі республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та відповідного місцевого бюджету за місцем заподіяння екологічної шкоди за рахунок:

а) зборів за забруднення навколишнього природного середовища;

б) частини грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища та шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності згідно з чинним законодавством;

в) цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян";

у частині третій слова "місцевих позабюджетних" замінити словами "республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих";

у частині четвертій:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes