Про державну виконавчу службу (24.03.98), Детальна інформація

Про державну виконавчу службу (24.03.98)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 10.2
Скачувань: 994
0202 Про державну виконавчу службу (24.03.98)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про державну виконавчу службу

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 36-37, ст.243 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 376-XIV ( 376-14 ) від 31.12.98, ВВР, 1999, N 8, ст.57

N 1459-III ( 1459-14 ) від 17.02.2000, ВВР, 2000, N 13, ст.102

N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114 )Цей Закон визначає основи організації та діяльності державної виконавчої служби, її завдання, правовий статус державних виконавців та їх соціальний захист.

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Завдання державної виконавчої служби

Державна виконавча служба входить до системи органів Міністерства юстиції України і здійснює виконання рішень судів та інших органів (далі - рішень) відповідно до законів України.

Завданням державної виконавчої служби є своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень, передбачених законом.

Стаття 2. Правова основа діяльності державної виконавчої

служби

Правову основу діяльності державної виконавчої служби становлять Конституція України ( 254к/96-ВР ), цей Закон, інші закони та підзаконні нормативно-правові акти, що прийняті на їх виконання.

Стаття 3. Органи державної виконавчої служби

Органами державної виконавчої служби є:

Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України;

відділи державної виконавчої служби Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції;

районні, міські (міст обласного значення), районні у містах відділи державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції.

Виконання рішень, перелік яких встановлено законом, покладається на державних виконавців районних, міських (міст обласного значення), районних у містах відділів державної виконавчої служби.

Районні, міські (міст обласного значення), районні у містах відділи державної виконавчої служби є юридичними особами, мають поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банків, гербову печатку. ( Частина третя статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002 )

Стаття 4. Державні виконавці

Відповідно до цього Закону державними виконавцями є начальник, заступник начальника, старший державний виконавець, державний виконавець районного, міського (міста обласного значення), районного у місті відділу державної виконавчої служби.

Державний виконавець здійснює примусове виконання рішень у порядку, передбаченому законом.

Стаття 5. Компетенція органів юстиції з організації

діяльності державної виконавчої служби

Міністерство юстиції України через Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України здійснює добір кадрів, методичне керівництво діяльністю державних виконавців, підвищення їх професійного рівня, фінансове і матеріально-технічне забезпечення органів державної виконавчої служби, розглядає скарги на дії державних виконавців.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes