Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб та сім'ю України" (24.03.98), Детальна інформація

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб та сім'ю України" (24.03.98)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 4.4
Скачувань: 980
0210 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб та сім'ю України" (24.03.98)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України у зв'язку з прийняттям Закону України

"Про внесення змін і доповнень до Кодексу

про шлюб та сім'ю України"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 35, ст.241 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом

N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності

01.09.2001 )

У зв'язку із змінами, внесеними до Кодексу про шлюб та сім'ю України ( 2006-07 ) щодо порядку усиновлення дітей, які проживають на території України, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до законодавчих актів України такі зміни:

( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

II. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05, 1002-05 ):

1. Частину першу статті 112 після цифр "115-1" доповнити цифрами "115-2", а після цифр "123-2" доповнити цифрами "124-1".

2. Частину другу статті 155 після цифр "93" доповнити словами і цифрами "частиною 2 статті 115-2", а після слів і цифр "частиною 2 статті 118" доповнити словом та цифрами "статтею 124-1".

~

e

o

\x20AC>*B*

p

r

i

i

(Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1. Доповнити Кодекс статтею 184-2 такого змісту:

"Стаття 184-2. Порушення порядку або строків подання

інформації про дітей-сиріт і дітей, які

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes