Про вибори народних депутатів Української РСР (27.10.89), Детальна інформація

Про вибори народних депутатів Української РСР (27.10.89)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 11
Предмет: Закони України
Автор: Олексый
Розмір: 27.8
Скачувань: 1394
8304 Про вибори народних депутатів Української РСР (27.10.89)

З А К О Н

УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Про вибори народних депутатів Української РСР

( Відомості Верховної Ради УРСР, 1989,

додаток до N 45, ст. 626 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР УРСР

N 689а-XII ( 689а-12 ) від 01.02.91

Законом

N 2504-XII ( 2504-12 ) від 26.06.92, ВВР, 1992,

N 37, ст.540 )

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основи виборів народних депутатів Української РСР

Вибори народних депутатів Української РСР проводяться по одномандатних виборчих округах на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.

Стаття 2. Загальне виборче право

Вибори народних депутатів Української РСР є загальними: право обирати і бути обраними мають громадяни Української РСР, які досягли 18 років.

Будь-які прямі або непрямі обмеження виборчих прав громадян Української РСР залежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, часу проживання в даній місцевості, роду і характеру занять зябороняються.

У виборах не беруть участі психічно хворі громадяни, визнані судом недієздатними, особи, які тримаються в місцях позбавлення волі, а також особи, які знаходяться за рішенням суду в місцях примусового лікування.

Стаття 3. Рівне виборче право

Вибори народних депутатів Української РСР є рівними: кожний виборець має один голос; виборці беруть участь у виборах на рівних засадах.

Жінки і чоловіки мають рівні виборчі права.

Військовослужбовці користуються виборчими правами нарівні з усіма громадянами.

Стаття 4. Пряме виборче право

Вибори народних депутатів Української РСР є прямими: народні депутати обираються громадянами безпосередньо,

Стаття 5. Таємне голосування

Голосування на виборах народних депутатів Української РСР є таємними: контроль за волевиявленням голосуючих не допускається.

( Стаття 6 втратила чинність на підставі Закону N 2504-XII ( 2504-12 ) від 26.06.92, ВВР, 1992, N 37, ст.540 )

Стаття 7. Проведення виборів виборчими комісіями

Проведення виборів народних депутатів Української РСР організують виборчі комісії, які утворюються з представників трудових колективів, громадських організацій, колективів професійно-технічних, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів, зборів виборців за місцем проживання і військовослужбовців по військових частинах.

Стаття 8. Гласність при підготовці і проведенні виборів

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes