Про внесення змін, що стосуються відпусток, до Кодексу законів про працю України (18.09.98), Детальна інформація

Про внесення змін, що стосуються відпусток, до Кодексу законів про працю України (18.09.98)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 7
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 15.8
Скачувань: 817
0117 Про внесення змін, що стосуються відпусток, до Кодексу законів про працю України (18.09.98)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін, що стосуються відпусток,

до Кодексу законів про працю України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 43-44, ст.268 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 2, ст.4 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; 1981 р., N 32, ст. 513; 1983 р., N 6, ст. 87; 1984 р., N 1, ст. 3, N 6, ст. 87; 1987 р., N 37, ст. 715; 1989 р., N 22, ст. 235; 1991 р., N 23, ст. 267; Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 28, ст. 204) такі зміни:

1. Доповнити Кодекс статтею 182-1 такого змісту:

"Стаття 182-1. Додаткова відпустка працівникам, які мають

дітей

Жінці, яка працює і має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, за її бажанням щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 5 календарних днів без урахування вихідних.

Жінці, яка усиновила дитину, батьку, який виховує дитину без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину, ця відпустка надається на умовах і в порядку, встановлених частиною першою цієї статті.

Зазначена у частині першій цієї статті відпустка надається понад щорічні відпустки, передбачені статтями 75 і 76 цього Кодексу".

2. Статті 74 - 84, 179 - 182, 186-1, 195, 210 - 220 викласти у такій редакції:

"Стаття 74. Щорічні відпустки

Громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи, надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати.

Стаття 75. Тривалість щорічної основної відпустки

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день.

Для деяких категорій працівників законодавством України може бути передбачена інша тривалість щорічної основної відпустки. При цьому тривалість їх відпустки не може бути меншою за передбачену частиною першою цієї статті.

Стаття 76. Щорічні додаткові відпустки та їх тривалість

Щорічні додаткові відпустки надаються працівникам:

1) за роботу із шкідливими і важкими умовами праці;

2) за особливий характер праці;

3) в інших випадках, передбачених законодавством.

Тривалість щорічних додаткових відпусток, умови та порядок їх надання встановлюються нормативно-правовими актами України.

Стаття 77. Творча відпустка

Творча відпустка надається працівникам для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників та в інших випадках, передбачених законодавством.

Тривалість, порядок, умови надання та оплати творчих відпусток установлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 78. Невключення днів тимчасової непрацездатності до

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes