Про внесення змін до Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" (30.09.98), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" (30.09.98)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 4.1
Скачувань: 868
0133 Про внесення змін до Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" (30.09.98)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України

"Про порядок висвітлення діяльності органів

державної влади та органів місцевого

самоврядування в Україні засобами

масової інформації"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 45, ст.271 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" ( 539/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 49, ст. 299) такі зміни:

1. Статтю 1 доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"державне замовлення на висвітлення діяльності органів державної влади - замовлення на висвітлення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, розміщення якого забезпечує Національна рада України на каналах Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України та інших телерадіоорганізацій України, яке оформляється відповідно постановами Верховної Ради України, розпорядженнями Президента України, Кабінету Міністрів України".

Ue

>*B*

v

I

I

\x00D0

У зв'язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим.

2. Статтю 9 після слів "аудіовізуальними засобами масової інформації" доповнити словами "(виконання державного замовлення)".

3. Абзац другий частини першої статті 15 доповнити словами "а також висвітлення діяльності Верховної Ради України в порядку і формах, визначених окремою постановою Верховної Ради України на кожну поточну сесію Верховної Ради України".

4. Доповнити Закон статтею 19-1 такого змісту:

"Стаття 19-1. Розміщення державного замовлення на аудіо- і

відеоінформаційну продукцію та контроль за

дотриманням порядку, форм і стандартів

мовлення

Розміщення державного замовлення на аудіо- і відеоінформаційну продукцію про діяльність Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України забезпечується Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення здійснює контроль за дотриманням порядку, форм і стандартів мовлення".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes