Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" (06.10.98), Детальна інформація

Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" (06.10.98)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 4.2
Скачувань: 796
0163 Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" (06.10.98)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законів

України у зв'язку з прийняттям Закону України

"Про передачу об'єктів права державної

та комунальної власності"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 48, ст.292 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" ( 147/98-ВР ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до деяких законів України такі зміни:

1. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170):

частину першу статті 26 доповнити пунктом 51 такого змісту:

"51) надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у державну власність";

частину першу статті 43 доповнити пунктом 32 такого змісту:

"32) надання згоди на передачу об'єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст та прийняття рішень про передачу об'єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних, обласних рад, у державну власність".

R

3/4

>*B*

B

D

F

A

A





2. Пункт 3 статті 15 Закону України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 24, ст. 272; 1993 р., N 7, ст. 52) після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"погоджує пропозиції щодо передачі з державної у комунальну власність майна, закріпленого за підприємством, об'єктів соціальної інфраструктури, споруджених за рахунок коштів підприємства".

У зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим і дев'ятим.

3. Підпункт 3.2.10 пункту 3.2 статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1998 р., N 33, ст.224) викласти у такій редакції:

"3.2.10. безоплатної передачі об'єктів права державної власності у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність, а також об'єктів права комунальної власності у державну власність, які перебувають на балансі одних платників податку і передаються на баланс інших платників податку, якщо такі операції здійснюються за рішеннями Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятими у межах їх повноважень".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes