Про внесення зміни до статті 21 Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" (06.10.98), Детальна інформація

Про внесення зміни до статті 21 Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" (06.10.98)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 1
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 3
Скачувань: 815
0165 Про внесення зміни до статті 21 Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" (06.10.98)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення зміни до статті 21 Закону

України "Про особливості приватизації майна

в агропромисловому комплексі"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 48, ст.293 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

>*B*

|

~

1. У частині четвертій статті 21 Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" ( 290/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 41, ст.188) слова "Фінансові органи" замінити словами "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку або її територіальні органи".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМАм. Київ, 6 жовтня 1998 року

N 165-XIV

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes