Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період (20.10.98), Детальна інформація

Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період (20.10.98)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 9.2
Скачувань: 704
0194 Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період (20.10.98)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про функціонування єдиної транспортної

системи України в особливий період

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 52, ст.318 )

Цей Закон встановлює правові та організаційні основи функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період виходячи з положень законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" ( 3543-12 ), "Про транспорт" ( 232/94-ВР ), "Про оборону України" ( 1932-12 ) та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

РОЗДІЛ I

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЄДИНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД

Стаття 1. Склад єдиної транспортної системи України в

особливий період

Єдину транспортну систему України в особливий період складають транспорт та транспортна інфраструктура незалежно від форм власності, крім тих, що належать або передані Збройним Силам України та іншим військовим формуванням відповідно до мобілізаційних завдань.

Стаття 2. Основні завдання єдиної транспортної системи

України в особливий період

Основними завданнями єдиної транспортної системи України в особливий період є:

забезпечення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань, народного господарства і цивільної оборони в перевезеннях;

своєчасна поставка в повному обсязі технічно справних, у тому числі й переобладнаних, транспортних засобів Збройним Силам України та іншим військовим формуванням відповідно до мобілізаційних завдань;

проведення ремонту транспортних засобів, що належать або передані Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, а також тих, що залишаються після передачі Збройним Силам України та іншим військовим формуванням;

технічне прикриття та відбудова найважливіших об'єктів і споруд оборонного значення;

виробництво промислової продукції військового та загального призначення, необхідної для функціонування транспорту.

Стаття 3. Планування роботи транспорту в особливий період

Планування роботи транспорту в особливий період здійснюється на підставі завдань, які встановлюються Кабінетом Міністрів України, місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами рад виходячи з потреб держави в перевезеннях.

При плануванні транспортних перевезень в особливий період установлюється така їх черговість:

військові перевезення;

перевезення, пов'язані з евакуацією населення;

перевезення, пов'язані з евакуацією вантажів;

народногосподарські перевезення.

РОЗДІЛ II

ПІДГОТОВКА ЄДИНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДО

ФУНКЦІОНУВАННЯ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes