Про внесення змін до статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (20.11.98), Детальна інформація

Про внесення змін до статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (20.11.98)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 1
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 4.3
Скачувань: 775
0269 Про внесення змін до статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (20.11.98)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до статті 22 Закону України

"Про оподаткування прибутку підприємств"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 1, ст.1 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181, N 47, ст. 294; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст. 94, N 26, ст. 151) такі зміни:

пункт 22.4 після абзацу першого доповнити новими абзацами другим - восьмим такого змісту:

"Сума амортизаційних відрахувань звітного (податкового) періоду, визначена з урахуванням понижуючого коефіцієнта 0,6 при застосуванні норм амортизації, враховується при визначенні об'єкта оподаткування у порядку, встановленому пунктом 3.1 статті 3 цього Закону.

Сума приросту податку на прибуток звітного (податкового) періоду, одержана за рахунок зміни понижуючого коефіцієнта з 0,7 до 0,6 при застосуванні норм амортизації, визначається як 30 відсотків від різниці між сумами амортизаційних відрахувань, визначених із застосуванням понижуючих коефіцієнтів 0,7 та 0,6 відповідно, за цей звітний (податковий) період.

 

3/4

B*

\x00A8

\x00AA

на прибуток, що дорівнює сумі такого приросту за звітний (податковий) період.

У разі коли за результатами звітного (податкового) періоду сума податку на прибуток підприємств є меншою за зазначену суму приросту податку на прибуток, до Державного бюджету України сплачується вся сума податку на прибуток звітного (податкового) періоду.

При цьому від'ємна різниця між сумою податку на прибуток підприємств за звітний (податковий) період та сумою зазначеного приросту податку на прибуток такого періоду не враховується при обчисленні податкових зобов'язань підприємства з податку на прибуток наступних звітних (податкових) періодів.

У випадку коли податок на прибуток підприємств звітного (податкового) періоду дорівнює нулю або якщо об'єкт оподаткування має від'ємне значення, сума приросту податку на прибуток, одержана за рахунок зміни понижуючого коефіцієнта при застосуванні норм амортизації, не нараховується.

Доходи Державного бюджету України, одержані за рахунок зміни понижуючого коефіцієнта при застосуванні норм амортизації, спрямовуються виключно на погашення заборгованості з виплат заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Використання зазначених коштів на інші потреби забороняється".

У зв'язку з цим абзаци другий, третій, четвертий вважати відповідно абзацами дев'ятим, десятим та одинадцятим.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і поширюється на правовідносини, що виникли з 1 січня 1998 року.

Кабінету Міністрів України у двотижневий термін скасувати свої нормативно-правові акти, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 20 листопада 1998 року

N 269-XIV

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes