Про внесення змін до деяких законів України з метою підтримки наукової і науково-технічної діяльності (01.12.98), Детальна інформація

Про внесення змін до деяких законів України з метою підтримки наукової і науково-технічної діяльності (01.12.98)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 4.6
Скачувань: 981
0285 Про внесення змін до деяких законів України з метою підтримки наукової і науково-технічної діяльності (01.12.98)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законів України з метою

підтримки наукової і науково-технічної діяльності

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 2-3, ст.21 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести такі зміни до законодавчих актів України:

1. Статтю 3 Закону України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 119) доповнити після абзацу першого новим абзацом другим такого змісту:

"стимулювання науково-технічного прогресу, технологічного оновлення виробництва, виходу вітчизняного товаровиробника на світовий ринок високотехнологічної продукції".

У зв'язку з цим абзаци другий - дванадцятий вважати відповідно абзацами третім - тринадцятим.

2. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 4, ст. 28; 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 2, ст. 7, N 10, ст. 35):

1) у статті 1:

у пункті 1.11 останнє речення викласти в такій редакції: "Кредит розподіляється на фінансовий кредит, товарний кредит, інвестиційний податковий кредит та кредит під цінні папери, що засвідчують відносини позики";

доповнити пункт 1.11 підпунктом 1.11.4 такого змісту:

B*

-

\x0160

\x0152

<

>

х програм, з наступною компенсацією відстрочених сум у вигляді додаткових надходжень податку через загальне зростання прибутку, що буде отримано внаслідок реалізації інноваційних програм".

2) у статті 7:

абзац "б" підпункту 7.11.1 пункту 7.11 доповнити словами: "науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації, внесеними до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави".

3. У статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1998 р., N 10, ст. 37, N 14, ст. 55, N 18, ст. 95, N 33, ст. 224, N 36-37, ст. 244):

1) пункт 5.2 доповнити підпунктом 5.2.5 такого змісту:

"5.2.5. продажу та безкоштовної передачі приладів, обладнання, матеріалів науковим установам та науковим організаціям, вищим навчальним закладам III-IV рівнів акредитації, внесеним до Державного реєстру наукових організацій, яким надається підтримка держави за умови використання їх виключно для власних потреб";

2) доповнити статтю пунктом 5.7 такого змісту:

"5.7. Звільняються від оподаткування операції з ввезення (імпортування) науковими установами, науковими організаціями, вищими навчальними закладами III-IV рівнів акредитації наукових приладів і обладнання, які використовуються ними виключно для власних потреб".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 1 грудня 1998 року

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes