Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему (11.12.98), Детальна інформація

Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему (11.12.98)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Закони України
Автор: Олексый
Розмір: 13.1
Скачувань: 1004
0309 Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему (11.12.98)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про загальні засади подальшої експлуатації і

зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення

зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на

екологічно безпечну систему

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 4, ст.33 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 722-XIV ( 722-14 ) від 03.06.99, ВВР, 1999, N 32, ст.264

N 2398-III ( 2398-14 ) від 26.04.2001, ВВР, 2001, N 27, ст.133 )

( У преамбулі та в тексті Закону слова "і населення міста

Славутич" виключено згідно із Законом N 722-XIV ( 722-14 )

від 03.06.99 )

Метою цього Закону є регулювання особливостей правовідносин під час подальшої експлуатації та дострокового зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС, перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС, а також особливостей оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності, здійснення діяльності яких пов'язане з цим.

Стаття 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

зняття з експлуатації енергоблока Чорнобильської АЕС - комплекс заходів після вилучення ядерного палива з установки, виконання яких робить неможливим її використання у цілях, для яких вона була споруджена, та забезпечує безпеку населення та довкілля;

припинення експлуатації енергоблока Чорнобильської АЕС - заключний етап експлуатації енергоблока, який реалізується після прийняття рішення про зняття його з експлуатації та протягом якого він приводиться до стану, коли ядерне паливо відсутнє на його території або, перебуваючи в межах цієї території, розміщене тільки у сховищах відпрацьованого ядерного палива, призначених для його тривалого безпечного зберігання;

конфайнмент - захисна споруда, що включає в себе комплекс технологічного обладнання для вилучення із зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС матеріалів, які містять ядерне паливо, поводження з радіоактивними відходами та інші системи, призначена для здійснення діяльності з перетворення цього енергоблока на екологічно безпечну систему та забезпечення безпеки персоналу, населення і довкілля. ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2398-III ( 2398-14 ) від 26.04.2001 )

Стаття 2. Відносини, що виникають під час подальшої експлуатації та зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС, перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС (далі - об'єкта "Укриття") на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту працівників Чорнобильської АЕС, регулюються законами України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ), "Про поводження з радіоактивними відходами" ( 255/95-ВР ), "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ), цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 3. Основними завданнями цього Закону є:

розвиток правових засад подальшої експлуатації, зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;

( Абзац третій статті 3 виключено на підставі Закону N 722-XIV ( 722-14 ) від 03.06.99 )

встановлення особливостей правового режиму використання міжнародної технічної допомоги, яка надається на безоплатній і безповоротній основі для подальшої експлуатації, підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації, перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС;

( Абзац п'ятий статті 3 виключено на підставі Закону N 722-XIV ( 722-14 ) від 03.06.99 )

Стаття 4. Дія цього Закону поширюється на види діяльності, пов'язані з подальшою експлуатацією, зняттям з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС, перетворенням об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та забезпеченням соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС.

Стаття 5. Рішення про дострокову остаточну зупинку і зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС приймає Кабінет Міністрів України.

Роботи щодо підготовки до зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС виконуються відповідно до затвердженої в установленому порядку програми припинення їх експлуатації.

Роботи щодо зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС можуть бути розпочаті лише за наявності затвердженої в установленому порядку загальнодержавної програми зняття їх з експлуатації. ( Частина третя статті 5 в редакції Закону N 2398-III ( 2398-14 ) від 26.04.2001 )

Стаття 6. Роботи щодо перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему виконуються відповідно до затвердженої в установленому порядку загальнодержавної програми.

Одним із пріоритетних заходів щодо перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему є вилучення із нього матеріалів, які містять ядерне паливо та радіоактивні відходи.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes