Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з утворенням Державного департаменту України з питань виконання покарань (11.12.98), Детальна інформація

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з утворенням Державного департаменту України з питань виконання покарань (11.12.98)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 8.4
Скачувань: 839
0312 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з утворенням Державного департаменту України з питань виконання покарань (11.12.98)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

у зв'язку з утворенням Державного департаменту України

з питань виконання покарань

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 4, ст.35 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Виправно-трудовому кодексі України ( 3325-07 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 1, ст. 6; 1977 р., N 14, ст. 130; 1983 р., N 17, ст. 346; 1985 р., N 42, ст. 986; 1987 р., N 50, ст. 1016; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 6, ст. 35; 1994 р., N 37, ст. 342):

1) у статтях 5, 20, 21, 22, 39-1, 76 і 130 слова "Міністерство внутрішніх справ України" в усіх відмінках замінити словами "Державний департамент України з питань виконання покарань" у відповідних відмінках;

2) у частині третій статті 80 слова "а також у населених пунктах, що їх визначає Міністерство внутрішніх справ України" виключити;

3) у статті 81-1:

у частині першій слова "Міністра внутрішніх справ України, начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму, начальника головного управління, управління Міністерства внутрішніх справ України в області" замінити словами "директора Державного департаменту України з питань виконання покарань, начальника управління (відділу) Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим, області";

доповнити статтю частиною третьою такого змісту:

"Для припинення групових протиправних дій засуджених та ліквідації їх наслідків використовуються сили і засоби виправно-трудових установ, а у разі потреби з дозволу Міністра внутрішніх справ України, начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму, місті Києві, Київській області, начальника управління Міністерства внутрішніх справ України в області - органів та підрозділів Міністерства внутрішніх справ України";

4) у статті 127 слова "органів внутрішніх справ" замінити словами "кримінально-виконавчої системи";

5) у частині другій статті 128 слова "з органів внутрішніх справ" виключити;

6) у статті 130 слова "органів виконання покарань" і "органів внутрішніх справ" замінити словами "кримінально-виконавчої системи".

2. У частині другій статті 38-12 Закону України "Про судоустрій України" ( 2022-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1981 р., додаток до N 24, ст. 357; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 26, ст. 204) слова "Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Державного департаменту України з питань виконання покарань".

3. У частині першій статті 9 Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526):

після слів "внутрішніх військ" і "Міністерства внутрішніх справ України" доповнити відповідно словами "особи рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи" та "Державного департаменту України з питань виконання покарань";

слова "працівників виправно-трудових установ" замінити словами "осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи".

4. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 1993 р., N 11, ст. 83; 1994 р., N 11, ст. 52; 1998 р., N 26, ст.149):

1) у статті 5:

в абзаці другому частини першої слова "оперативно-режимними підрозділами місць позбавлення волі" виключити;

частину першу доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"органів і установ Державного департаменту України з питань виконання покарань - оперативними підрозділами";

2) у статті 9:

частину першу доповнити словами "органу, установи виконання покарань";

частини другу і восьму після слів "Державною податковою адміністрацією України" та "Державна податкова адміністрація України" доповнити відповідно словами "Державним департаментом України з питань виконання покарань" і "Державний департамент України з питань виконання покарань".

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes