Про внесення змін до статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (16.12.98), Детальна інформація

Про внесення змін до статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (16.12.98)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 1
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 3.6
Скачувань: 1037
0317 Про внесення змін до статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (16.12.98)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до статті 22 Закону України

"Про оподаткування прибутку підприємств"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 2-3, ст.22 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Статтю 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст.181, N 47, ст.294; 1998 р., N 10, ст.35, N 18, ст.94, N 26, ст.151) після пункту 22.22 доповнити новим пунктом 22.23 такого змісту:

"22.23. На період з 1 січня 1999 року до 1 січня 2002 року до валового доходу платника податку не включаються суми коштів, нараховані (отримані) у складі ціни продажу електричної та теплової енергії у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, які спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних із добудовою енергоблоків електростанцій та теплоелектроцентралей України, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.\x00B2

B*

4

6

ний рахунок і використовуються виключно на фінансування витрат, пов'язаних з добудовою таких енергоблоків.

Державна податкова адміністрація України встановлює порядок обліку і подання податкової звітності про використання коштів, спрямованих на фінансування витрат, пов'язаних з добудовою енергоблоків електростанцій та теплоелектроцентралей України, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

У разі використання зазначених коштів не за цільовим призначенням такі кошти включаються до складу валового доходу платника податку і оподатковуються на загальних підставах".

У зв'язку з цим пункт 22.23 вважати пунктом 22.24.

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 1999 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 16 грудня 1998 року

N 317-XIV

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes