Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну (22.12.98), Детальна інформація

Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну (22.12.98)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 11
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 26.6
Скачувань: 833
0332 Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну (22.12.98)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про застосування спеціальних заходів

щодо імпорту в Україну

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 11, ст. 78 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1595-III ( 1595-14 ) від 23.03.2000, ВВР, 2000, N 24, ст.186 )

Цим Законом з метою запровадження механізмів захисту інтересів національного товаровиробника регулюються засади і порядок порушення та проведення спеціальних розслідувань фактів зростання імпорту в Україну з інших країн, митних союзів або економічних угруповань, що заподіює значну шкоду або загрожує заподіянням значної шкоди національному товаровиробнику, за результатами яких можуть застосовуватися спеціальні заходи.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) безпосередньо конкуруючий товар - товар, який безпосередньо конкурує з товаром, що є об'єктом спеціального розслідування;

2) експортер - суб'єкт господарсько-правових відносин, який вивозить з країни експорту товар (товари);

3) загроза заподіяння значної шкоди - неминуча загроза заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику;

4) сторона заінтересована - будь-яка особа, яка повідомила Міністерство економіки України (далі - Міністерство) про свою заінтересованість в участі у антидемпінговому розслідуванні відповідно до частини другої статті 9 цього Закону та яка бере активну участь у спеціальному розслідуванні шляхом подання в письмовій формі доказів або іншої інформації, достатньої для цілей цього розслідування. Заінтересованими сторонами можуть бути:

іноземний виробник, експортер або імпортер товару, що є об'єктом розслідування, або об'єднання (асоціація), більшість членів якого становлять іноземні виробники, експортери або імпортери товару, що є об'єктом спеціального розслідування;

компетентні органи країни експорту товару, що є об'єктом розслідування;

національний товаровиробник, виробник або оптовий продавець подібного товару в Україні;

об'єднання (асоціація), більшість членів якого виробляє або продає оптом подібний товар в Україні;

професійна спілка, що об'єднує працівників підприємств, які виробляють або продають оптом подібний товар в Україні;

органи виконавчої влади в Україні в межах їх компетенції; ( Пункт четвертий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1595-III ( 1595-14 ) від 23.03.2000 )

5) значна шкода - погіршення виробничого, торговельного або фінансового становища національного товаровиробника, що призводить до значного загального спаду в національному виробництві певного товару;

6) імпорт - ввезення на митну територію країни імпорту товару (товарів), призначеного для споживання в цій країні імпорту;

7) імпортер - суб'єкт господарсько-правових відносин, який декларує надходження на митну територію України товару (товарів);

8) компетентні органи - органи державної влади країни експорту або країни походження (митного союзу або економічного угруповання), які забезпечують у межах своїх повноважень проведення її зовнішньої та (або) зовнішньоекономічної політики;

9) країна експорту - країна походження товару, що імпортується в Україну. Країною експорту може вважатися також країна-посередник (митний союз або економічне угруповання), за винятком випадків, коли зазначений товар перевозиться транзитом через цю країну, в ній не виробляється або в цій країні немає порівнянної ціни для цього товару;

10) країна походження - країна (митний союз або економічне угруповання), в якій товар було повністю вироблено або піддано достатній переробці чи обробці;

11) національний товаровиробник - сукупність виробників подібного чи безпосередньо конкуруючого товару або тих із них, сукупне виробництво яких становить основну частину всього обсягу виробництва в Україні цього товару;

12) період розслідування - період, що безпосередньо передує порушенню спеціального розслідування;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes