Про внесення змін до Закону України "Про Єдиний митний тариф" (22.12.98), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про Єдиний митний тариф" (22.12.98)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 4.6
Скачувань: 797
0334 Про внесення змін до Закону України "Про Єдиний митний тариф" (22.12.98)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України

"Про Єдиний митний тариф"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 7, ст.48 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Статті 11-15 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст.259; 1993 р., N 12, ст.107, N 24, ст.270; 1996 р., N 41, ст.192; 1997 р., N 20, ст.144) викласти у такій редакції:

"Стаття 11. Особливі види мита

З метою захисту економічних інтересів України, українських виробників та у випадках, передбачених законами України, у разі ввезення на митну територію України і вивезення за межі цієї території товарів незалежно від інших видів мита можуть застосовуватися особливі види мита:

спеціальне мито;

антидемпінгове мито;

компенсаційне мито.

Стаття 12. Спеціальне мито

Спеціальне мито застосовується:

як засіб захисту українських виробників;

як засіб захисту національного товаровиробника у разі, коли товари ввозяться на митну територію України в обсягах та (або) за таких умов, що заподіюють значну шкоду або створюють загрозу заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику;

як запобіжний засіб щодо учасників зовнішньоекономічної діяльності, які порушують національні інтереси у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

як заходи у відповідь на дискримінаційні та (або) недружні дії інших держав, митних союзів та економічних угруповань, які обмежують здійснення законних прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та (або) ущемляють інтереси України.

Стаття 13. Антидемпінгове мито

Антидемпінгове мито застосовується:

&

>

B*

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x1E0E+\x1B00 у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об'єктом демпінгу, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику;

у разі вивезення за межі митної території України товарів за ціною, істотно нижчою за ціни інших експортерів подібних або безпосередньо конкуруючих товарів на момент цього вивезення, якщо таке вивезення заподіює шкоду.

Стаття 14. Компенсаційне мито

Компенсаційне мито застосовується:

відповідно до Закону України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" ( 331-14 ) у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об'єктом субсидованого імпорту, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику;

у разі вивезення за межі митної території України товарів, для виробництва, переробки, продажу, транспортування, експорту або споживання яких безпосередньо або опосередковано надавалася субсидія, якщо таке вивезення заподіює шкоду.

Стаття 15. Процедура застосування особливих видів мита

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes