Про внесення змін до Закону Української РСР "Про зовнішньоекономічну діяльність" (22.12.98), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону Української РСР "Про зовнішньоекономічну діяльність" (22.12.98)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 9.2
Скачувань: 807
0335 Про внесення змін до Закону Української РСР "Про зовнішньоекономічну діяльність" (22.12.98)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону Української РСР

"Про зовнішньоекономічну діяльність"( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 7, ст.49 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону Української РСР "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1991 р., N 29, ст.377; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст.276, N 31, ст.442; 1993 р., N 5, ст.33, N 12, ст.109, N 17, ст.184, N 19, ст.209; 1994 р., N 20, ст.120; 1995 р., N 13, ст.85, N 14, ст. 90, ст.93) такі зміни:

1. У статті 1:

1) абзаци дев'ятий та десятий викласти в такій редакції:

"Демпінг - ввезення на митну територію країни імпорту товару за ціною, нижчою від порівнянної ціни на подібний товар у країні експорту, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику подібного товару;

Експорт (експорт товарів) - продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів. При цьому термін реекспорт (реекспорт товарів) означає продаж іноземним суб'єктам господарської діяльності та вивезення за межі України товарів, що були раніше імпортовані на територію України";

2) абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:

"Імпорт (імпорт товарів) - купівля (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами";

3) доповнити статтю після абзацу двадцять четвертого новими абзацами двадцять п'ятим - тридцятим такого змісту:

"Квоти антидемпінгові - граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів), що є об'єктом антидемпінгового розслідування та/або антидемпінгових заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом установленого строку та який визначається в натуральних та/або вартісних одиницях виміру;

Квоти компенсаційні - граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів), що є об'єктом антисубсидиційного розслідування та/або компенсаційних заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом установленого строку та який визначається в натуральних та/або вартісних одиницях виміру;

Квоти спеціальні - граничний обсяг імпорту в Україну певного товару (товарів), що є об'єктом спеціального розслідування та/або спеціальних заходів, який дозволено імпортувати в Україну протягом установленого строку та який визначається в натуральних та/або вартісних одиницях виміру;

Ліцензія антидемпінгова - належним чином оформлене право на імпорт в Україну протягом установленого строку певного товару (товарів), який є об'єктом антидемпінгового розслідування та/або антидемпінгових заходів;

Ліцензія компенсаційна - належним чином оформлене право на імпорт в Україну протягом установленого строку певного товару (товарів), який є об'єктом антисубсидиційного розслідування та/або компенсаційних заходів;

Ліцензія спеціальна - належним чином оформлене право на імпорт в Україну протягом установленого строку певного товару (товарів), який є об'єктом спеціального розслідування та/або спеціальних заходів".

У зв'язку з цим абзаци двадцять п'ятий - сорок шостий вважати відповідно абзацами тридцять першим - п'ятдесят другим.

2. У статті 9:

1) доповнити частину четверту після абзацу четвертого новим абзацом п'ятим такого змісту:

"- проводить антидемпінгові, антисубсидиційні та спеціальні розслідування у порядку, визначеному законами України".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

2) доповнити статтю частиною сьомою такого змісту:

"Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі:

- здійснює оперативне державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні відповідно до законодавства України;

- приймає рішення про порушення і проведення антидемпінгових, антисубсидиційних або спеціальних розслідувань та застосування відповідно антидемпінгових, компенсаційних або спеціальних заходів".

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes