Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області (24.12.98), Детальна інформація

Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області (24.12.98)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 5.8
Скачувань: 621
0357 Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області (24.12.98)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про спеціальний режим інвестиційної діяльності

у Закарпатській області

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 7, ст.51 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 3036-III ( 3036-14 ) від 07.02.2002 )

Цей Закон визначає спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області.

Стаття 1. Згідно з цим Законом запроваджується на строк 15 років спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області (далі - спеціальний режим інвестиційної діяльності) щодо реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 2. Спеціальний режим інвестиційної діяльності передбачає встановлення відповідно до цього Закону податкових і митних пільг для суб'єктів підприємницької діяльності, які уклали договір з місцевими державними адміністраціями щодо реалізації інвестиційного проекту. Форма типового договору затверджується Кабінетом Міністрів України.

Спеціальний режим інвестиційної діяльності передбачає:

1) звільнення не більш як на 5 років від обкладення ввізним митом і податком на додану вартість під час ввезення в Україну устаткування (обладнання), крім підакцизних товарів, для реалізації інвестиційного проекту.

Перелік та обсяги ввезення на митну територію України зазначених устаткування (обладнання) є невід'ємною частиною інвестиційного проекту.

Під терміном устаткування (обладнання) слід розуміти машини (крім транспортних засобів), механізми, прилади, пристрої, призначені для використання у технологічному процесі, що здійснюється під час реалізації інвестиційного проекту.

У разі відчуження зазначеного устаткування (обладнання) до закінчення строку реалізації інвестиційного проекту ввізне мито та податок на додану вартість справляються як при імпорті товарів; ( Пункт 1 частини другої статті 2 в редакції Закону N 3036-III ( 3036-14 ) від 07.02.2002 )

2) звільнення на 2 роки від оподаткування прибутку новоствореного, в тому числі у процесі реструктуризації, підприємства, інвестиція в яке є еквівалентною не менш як 250 тисячам доларів США, а також прибутку діючого підприємства, одержаного від інвестування в його реконструкцію або в його модернізацію, якщо така інвестиція дорівнює не менш як 250 тисячам доларів США.

З третього по п'ятий рік прибуток підприємства, зазначеного в абзаці першому цього пункту, оподатковується за ставкою у розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.

Пільга, передбачена абзацом першим цього пункту, застосовується з моменту одержання першого прибутку..

B*

0

2

4

i

i

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x58F4Q\x1C00ня в його реконструкцію або в його модернізацію, що звільняється від оподаткування, визначається Державною податковою адміністрацією України;

3) звільнення на 2 роки новостворених підприємств від сплати збору до Державного інноваційного фонду;

4) невключення до валового доходу підприємства з метою оподаткування одержаної згідно з інвестиційним проектом суми інвестиції у вигляді:

коштів;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes