Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (29.12.98), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (29.12.98)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 1
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 3.4
Скачувань: 798
0371 Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (29.12.98)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України

"Про оподаткування прибутку підприємств"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 8, ст.55 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181, N 47, ст. 294; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст. 94, N 26, ст. 151) такі зміни:

абзац другий підпункту 8.3.1 виключити;

статтю 22 після пункту 22.23 доповнити новим пунктом такого змісту:

n

\x02C6B*

"22.24. Суми амортизаційних відрахувань спрямовуються у повному обсязі на впровадження нових технологій, оновлення та реконструкцію виробництва.

До 10 відсотків амортизаційних відрахувань, нарахованих підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності, може централізуватися у Державному бюджеті України для реалізації заходів щодо структурної перебудови економіки. Конкретний розмір централізованих амортизаційних відрахувань визначається Законом України про Державний бюджет України".

У зв'язку з цим пункт 22.24 вважати пунктом 22.25.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 29 грудня 1998 року

N 371-XIV

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes