Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що стосуються донорства крові та її компонентів (14.01.99), Детальна інформація

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що стосуються донорства крові та її компонентів (14.01.99)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 4
Скачувань: 970
0395 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що стосуються донорства крові та її компонентів (14.01.99)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України,

що стосуються донорства крові та її компонентів( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 9-10, ст. 68 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:

1. У Законі України "Про донорство крові та її компонентів" ( 239/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 23, ст. 183):

статтю 12 викласти у такій редакції:

"Стаття 12. Посвідчення донора. Умови набуття статусу

Почесного донора України. Нагородження донорів

державними нагородами

Форма посвідчення донора та порядок його вручення затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Донори, які безоплатно здали кров в кількості 40 разових максимально допустимих доз або плазму крові в кількості 60 разових максимально допустимих доз, незалежно від часу їх здачі, набувають статусу Почесного донора України. Таким особам видається відповідне посвідчення і вручається нагрудний знак "Почесний донор України" в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Зразки нагрудного знака "Почесний донор України" і посвідчення до нього затверджуються Кабінетом Міністрів України.

>*B*

:

<

1/4

3/4

4

6

1/4

Донори, які безоплатно здали кров та (або) її компоненти в кількості 100 і більше разових максимально допустимих доз, можуть бути нагороджені державними нагородами України";

у статті 13:

у назві статті слова "яким присвоєно звання "Почесний донор України" замінити словами "які мають статус Почесного донора України";

у частині першій слова "Особи, яким присвоєно звання "Почесний донор України" замінити словами "Почесні донори України".

2. Пункт 2 Постанови Верховної Ради України від 23 червня 1995 року "Про введення в дію Закону України "Про донорство крові та її компонентів" ( 240/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 23, ст.184) викласти у такій редакції:

"2. Встановити, що пільги, передбачені Законом України "Про донорство крові та її компонентів" для осіб, які мають статус Почесного донора України, поширюються на громадян України, нагороджених нагрудним знаком "Почесний донор СРСР".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes