Про внесення змін до Закону України "Про Національну програму інформатизації" (13.09.2001), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про Національну програму інформатизації" (13.09.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 6.8
Скачувань: 795
2684 Про внесення змін до Закону України "Про Національну програму інформатизації" (13.09.2001)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України "Про Національну

програму інформатизації"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 1, ст.3 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про Національну програму інформатизації" ( 74/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 27-28, ст. 181) такі зміни:

1. Статтю 2 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Програми та проекти (або їх частини), які спрямовані на створення, розвиток та інтеграцію інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій чи передбачають придбання засобів інформатизації з метою забезпечення функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, виконуються як складові частини Національної програми інформатизації, якщо інше не передбачено законодавством".

2. Частини третю і четверту статті 10 викласти у такій редакції:

"Державними замовниками окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації можуть бути органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Державних замовників окремих завдань (проектів) затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Генерального державного замовника.

Державні замовники на конкурсних засадах визначають виконавців окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації, забезпечують фінансування, керівництво та контроль виконання робіт за цими завданнями (проектами)".

3. У статті 11:

1) абзац другий частини другої виключити;

2) частину другу доповнити абзацами другим і третім такого змісту:

"організація відбору окремих завдань (проектів) на етапі формування Національної програми інформатизації;

організація контролю за відбором виконавців окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації".

У зв'язку з цим абзаци третій - десятий вважати відповідно абзацами четвертим - одинадцятим.

4. Статті 13 і 14 викласти у такій редакції:

"Стаття 13. Формування Національної програми інформатизації

Формування комплексу взаємопов'язаних завдань Національної програми інформатизації на наступні три роки та програми завдань (робіт) з інформатизації на наступний бюджетний рік проводиться згідно із законодавством України та організовується Генеральним державним замовником за пропозиціями відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Відбір завдань (проектів) на етапі формування Національної програми інформатизації проводиться із залученням науково-технічної ради Національної програми інформатизації на конкурсних засадах.

Положення про порядок відбору завдань (проектів) на конкурсних засадах затверджується Генеральним державним замовником.

Відбір завдань (проектів) на етапі формування Національної програми інформатизації організовує Генеральний державний замовник, за винятком завдань (проектів), пов'язаних з національною безпекою та обороною держави.

Стаття 14. Експертиза окремих завдань (проектів) Національної

програми інформатизації та Національної програми

інформатизації

Експертиза окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації проводиться згідно із законодавством України і організовується державними замовниками цих завдань (проектів).

Порядок проведення експертизи окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації та Національної програми інформатизації в цілому затверджується Кабінетом Міністрів України".

5. Статтю 15 викласти у такій редакції:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes