Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (20.09.2001), Детальна інформація

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (20.09.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 3.9
Скачувань: 991
2703 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (20.09.2001)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Кодексу України

про адміністративні правопорушення

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 2, ст.10 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про планування і забудову територій" ( 1699-14 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такі зміни:

1. Доповнити Кодекс статтею 96-1 такого змісту:

"Стаття 96-1. Порушення законодавства під час планування і

забудови територій

Недодержання термінів надання замовникові висновків комплексної експертизи проектної документації або обгрунтованої відмови щодо їх надання, недодержання термінів подання відповідних висновків до складу комплексної експертизи, а також вимагання під час проведення експертизи документів, не передбачених законодавством, -

,

B*

\x0161

\x0153\x20ACвід десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Недодержання термінів підготовки та надання дозволів на виконання будівельних робіт, вимагання при видачі таких дозволів документів, не передбачених законодавством, -

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

2. Статтю 221 та частину першу статті 294 після цифр "91" доповнити цифрами "96-1".

3. У частині першій статті 255:

пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

"інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю (частина перша статті 96-1)";

доповнити частину пунктом 2-1 такого змісту:

"2-1) посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами селищних, міських рад або місцевими державними адміністраціями (частина друга статті 96-1)".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 20 вересня 2001 року

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes