Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (20.09.2001), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (20.09.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 5
Скачувань: 861
2712 Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (20.09.2001)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України

"Про оподаткування прибутку підприємств"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 2, ст.12 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 1999 р., N 48, ст. 418; 2000 р., N 32, ст. 254, N 39, ст. 333, N 45, ст. 375; 2001 р., N 32, ст. 169) такі зміни:

1. Пункт 5.2 статті 5 доповнити підпунктом 5.2.16 такого змісту:

"5.2.16. Суми витрат, пов'язаних з розвідкою (дорозвідкою) та облаштуванням нафтових та газових родовищ (за винятком витрат на спорудження будь-яких свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ)".

2. У статті 9:

а) пункт 9.1 викласти у такій редакції:

"9.1. Будь-які витрати на розвідку (дорозвідку), облаштування та розробку будь-яких запасів (родовищ) корисних копалин (за винятком витрат, передбачених у підпункті 5.2.16 пункту 5.2 статті 5 цього Закону), включаються до окремої групи витрат платника податку, на балансі якого перебувають такі запаси (родовища), та підлягають амортизації";

б) пункт 9.2 викласти у такій редакції:

"9.2. Перелік витрат, що включаються до окремої групи витрат платника податку, встановлюється Кабінетом Міністрів України";

в) у абзаці першому пункту 9.4 після слів "пов'язані з видобутком корисних копалин" доповнити словами "(за винятком свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ)";

г) абзац шостий пункту 9.4 викласти у такій редакції:

"О (з) - загальний розрахунковий обсяг (у натуральних величинах) видобутку корисних копалин на відповідному родовищі, який визначається за методикою, що затверджується Кабінетом Міністрів України";

д) пункт 9.5 викласти у такій редакції:

xB*

8

:

\x00D0

O

\x3700$\x2438\x4800$\x6467\x7F39\x00B9\x1C00становлюються у відсотках до їх первісної вартості у такому розмірі (в розрахунку на рік):

1-й рік експлуатації - 10 відсотків;

2-й рік експлуатації - 18 відсотків;

3-й рік експлуатації - 14 відсотків;

4-й рік експлуатації - 12 відсотків;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes