Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" (15.11.2001), Детальна інформація

Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" (15.11.2001)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 5.2
Скачувань: 812
2785 Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" (15.11.2001)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Декрету Кабінету

Міністрів України "Про державне мито"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 6, ст.43 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 13, ст. 85, N 30, ст. 229; 1996 р., N 52, ст. 302) такі зміни:

1. Пункт 12 статті 2 викласти в такій редакції:

"12) за видачу охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності, а також за дії, пов'язані з підтриманням чинності патентів на сорти рослин".

2. Підпункт "у" пункту 6 статті 3 викласти в такій редакції:

"у) за видачу охоронних документів (патентів і свідоцтв) на об'єкти інтелектуальної власності і за дії, пов'язані з підтриманням чинності патентів на сорти рослин:

за видачу патенту (деклараційного патенту) на винахід, деклараційного патенту на корисну модель, патенту на промисловий зразок:

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що відповідно постійно проживають (знаходяться) за межами України, - 100 доларів США;

за видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг:

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України, - 200 доларів США;

за реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми:

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України, - 100 доларів США;

за видачу свідоцтва про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазначення походження товару:

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) за межами України, - 200 доларів США;

за подання заявки про видачу патенту України на сорт рослин:

для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні, - 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

~

\x017D

B*

.

0

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes